SBPrip Opakování před SBZZ

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
0/0/1. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je donutit studenty včas začít s přípravou na státní závěrečnou zkoušku. Druhotným cílem předmětu je vytvořit u studenta nadhled nad studovanou látkou a umožnit mu vidět vzájemné souvislosti mezi předměty.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude mít student přehled o tom, z čeho bude zkoušen u státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Průběžné vyplňování dotazníků v ISu.
Výukové metody
E-learning.
Metody hodnocení
E-tests.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/SBPrip