PA026 Projekt z umělé inteligence

Fakulta informatiky
jaro 2005
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:00–9:50 B411
Předpoklady
! P026 Projekt z umělé inteligence && PB016 Úvod do umělé inteligence
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem semináře je hlubší seznámení s vybranou oblastí umělé inteligence a praktické ověření získaných poznatků formou zpracování samostatného projektu.
Osnova
  • Studium vybrané oblasti umělé inteligence.
  • Zpracování projektu samostatně nebo ve skupinách.
Literatura
  • Russell,Stuart J. and Norvig, Peter: Artificial intelligence :a modern approach, 2nd edition, Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003.
  • NORVIG, Peter a Stuart Jonathan RUSSELL. Artificial intelligence :a modern approach. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1995. xxviii, 93. ISBN 0-13-103805-2. info
  • NILSSON, Nils J. Artificial intelligence :a new synthesis. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1998. xxi, 513 s. ISBN 1-55860-535-5. info
  • COHEN, Paul R. Empirical methods for artificial intelligence. Cambridge: MIT Press, 1995. xvi, 404. ISBN 0262032252. info
Metody hodnocení
Student si v průběhu semestru: - samostatně navrhne téma projektu, které konzultuje s přednášejícím; - zpracuje analýzu projektu a přednese o ní krátký referát; - implementuje projekt, v průběhu implementace konzultuje s přednášejícím; - ke konci semestru připraví dokumentaci k implementovanému projektu, přednese o něm referát a představí jej v chodu. Kladné hodnocení je uděleno za zdárný průběh tohoto postupu.
Informace učitele
http://nlp.fi.muni.cz/uiprojekt/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.