DPOSO Pokroky v souběžnosti

Fakulta informatiky
jaro 2008
Rozsah
3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (přednášející)
Ing. Dana Komárková (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět pokrývá současné směry výzkumu v oblasti souběžných, paralelních a distribuovaných systémů. Cílem je referovat o nejnovějších výsledcích v oblasti, diskutovat o možných směrech výzkumu a rovněž poskytnout studentům prostor pro prezentaci vlastních výsledků. Obsahem předmětu jsou algoritmy a nástroje pro praktickou verifikaci počítačových systémů, verifikace systémů založených na komponentách, redukce stavových prostorů, verifikace nekonečně-stavových systémů, paralelní verifikace konečně-stavových systémů, analýza nefunkčních požadavků, I/O efektivní algoritmy pro verifikaci.
Metody hodnocení
Povinně volitelný předmět, ohodnocený 3 kredity, předmět lze opakovaně zapisovat.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.