DPOSO Pokroky v souběžnosti

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
3/0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Předpoklady
! NOWANY ( DEMBSY Embedded systems , DFOME Formální metody , DMKZI Kvantové zpracování informace , DPGZO Grafika a zpracování obrazu , DMPOS Metody počítačových sítí , DMZDD Zpracování digitálních dat , DPITS Podnikové IT systémy a služby , DZPJUI Metody ZPJ a UI , DRPSEC Research in comp.security ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět pokrývá současné směry výzkumu v oblasti souběžných, paralelních a distribuovaných systémů. Cílem je referovat o nejnovějších výsledcích v oblasti, diskutovat o možných směrech výzkumu a rovněž poskytnout studentům prostor pro prezentaci vlastních výsledků.
Obsahem předmětu jsou algoritmy a nástroje pro praktickou verifikaci počítačových systémů, verifikace systémů založených na komponentách, redukce stavových prostorů, verifikace nekonečně-stavových systémů, paralelní verifikace konečně-stavových systémů, analýza nefunkčních požadavků, I/O efektivní algoritmy pro verifikaci.
Osnova
  • Obsahem předmětu jsou algoritmy a nástroje pro praktickou verifikaci počítačových systémů, verifikace systémů založených na komponentách, redukce stavových prostorů, verifikace nekonečně-stavových systémů, paralelní verifikace konečně-stavových systémů, analýza nefunkčních požadavků, I/O efektivní algoritmy pro verifikaci. V optimálním případě se očekává referování vlastních výsledků.
Literatura
  • proceedings of relevant conferences
Výukové metody
individuální a týmové projekty
Metody hodnocení
semináře, aktivní účast.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/DPOSO