IA023 Petriho sítě

Fakulta informatiky
jaro 2010
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 B204
Předpoklady
Kurs předpokládá elementární znalosti z teorie složitosti, vyčíslitelnosti a teorie automatů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do Petriho sítí. Jsou prezentovány jak klasické výsledky (o ohraničenosti, živosti, dosažitelnosti), tak i výsledky moderní (nerozhodnutelnost sématických ekvivalencí a temporálních logik, apod.)
Na konci kurzu bude student schopen: porozumět definici Petriho sítí; modelovat různé systémy pomocí popisného aparátu Petriho sítí; aplikovat specifické důkazové a analytické techniky a pro Petriho sítě a řešit tak různé problémy jejich algoritmické anaýzy.
Osnova
  • Petriho sítě jsou základem velmi používané třídy nástrojů pro modelování, návrh a analýzu složitých paralelních a distribuovaných systémů. Mají četné aplikace v oblasti architektury počítačů, programových systémů, komunikačních protokolů, databází, softwarového inženýrství apod.
  • Principy modelování systémů pomocí Petriho sítí.
  • Klasické výsledky pro Petriho sítě. Ohraničenost, pokrytelnost, Karp-Milerův strom, slabý Petriho počítač; dosažitelnost a živost.
  • (Ne)rozhodnulenost sémantických ekvivalencí a temporálních logik pro Petriho sítě.
  • S-systémy, T-systémy. Dosažitelnost, živost. S-invarianty a T-invarianty.
  • Petriho sítě s volným výběrem. Živost, Commonerova věta.
Literatura
  • REISIG, Wolfgang. Elements of distributed algorithms : modeling and analysis with Petri Nets. Berlin: Springer, 1998. xi, 302. ISBN 3540627529. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Přednáška: 2 hodiny týdně.
Zkouška je písemná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.