EN

FI:IB016 Seminář z funkc. programování - Informace o předmětu

IB016 Seminář z funkcionálního programování

Fakulta informatiky
jaro 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Libor Škarvada (cvičící)
Ing. Mgr. Pavel Mises (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Libor Škarvada
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IB016/01: Út 16:00–17:50 B130, P. Mises
IB016/02: Pá 10:00–11:50 B130, P. Mises
Předpoklady
IB015 Úvod do funkc. programování
Pro zapsání do kurzu stačí mít znalost v rozsahu předmětu IB015 Neimperativní programování a kladný vztah k funkcionálnímu programování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti předmětu si podstatně rozšíří své znalosti funkcionálního programování. Po absolvování kurzu by měli být schopni řešit netriviální programátorské problémy s pomocí Haskellu a získat přehled o praktických využitích tohoto funkcionálního jazyka.
Osnova
 • GHC(i), příkazy interpretu, kompilace programů v Haskellu.
 • Větvení programů, rekurze, anonymní funkce, funkce vyšších řádů, operátory skládání a aplikace funkce.
 • Moduly a typové třídy: důležité moduly v Haskellu 98, jejich import, psaní vlastních modulů. Typové třídy Show, Read, číselné typové třídy a další.
 • Datové struktury: asociační seznamy, záznamy, pole, implementace vlastních datových struktur.
 • Vstup a výstup: práce se soubory, systémové programování, možnosti VV v Haskellu.
 • Monády: funktory, programování s monádami.
 • Zpracování chyb a výjimek: Maybe, Either, odchytávání a nastavování výjimek, ošetření chybových stavů.
 • Testování, optimalizace, dokumentace: QuickCheck, pokrytí kódu, profilování, koncová rekurze, přidávání striktnosti, dokumentované programování a generování dokumentace.
 • Parsování: regulární výrazy, generátor parserů Parsec.
 • Databáze: rozhraní HDBC, SQL.
 • Webové a síťové služby: programování webových aplikací pomocí frameworků, používání síťových protokolů.
 • GUI/práce s multimédii: gtk2hs/zpracování obrázků.
 • Paralelní programování: vlákna, paralelní programování a strategie.
Literatura
 • O'SULLIVAN, Bryan, John GOERZEN a Don STEWART. Real World Haskell. First Edition. : O'Reilly Media, Inc., 2009. 670 s. ISBN 978-0-596-51498-3. URL info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:IB016!
Výukové metody
Kurz se sestává z dvouhodinových cvičení, ve kterých jsou studentům prezentována témata využití funkcionalního programování v praxi. Kromě toho je požadováno řešení pěti domácích úloh týkajících se probírané látky.
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu je získání minimálně 50 % bodů z domácích úloh. Účast na cvičeních je povinná a velké množství absencí může negativně ovlivnit výsledný bodový zisk.
Navazující předměty
Informace učitele
http://vyuka.haskell.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, akreditace jaro.