IV111 Pravděpodobnost v informatice

Fakulta informatiky
jaro 2011
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Matej Pivoluska, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Rozvrh
St 8:00–9:50 B204
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IV111/01: Út 12:00–13:50 C511, J. Bouda
IV111/02: St 18:00–19:50 C511, M. Pivoluska
Předpoklady
Znalost základů diskrétní matematiky (například v rozsahu předmětu IB000).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu se bude student schopen samostatně orientovat v problematice pravděpodobnosti a jejích aplikací v informatice. Bude schopen samostatně nastudovávat nové problémy vyžadující znalosti pravděpodobnosti. Bude schopen charakterizovat základní principy komprese dat a ochrany proti chybám v přenosu. Bude schopen v praxi aplikovat výsledky teorie informace.
Osnova
  • Pravděpodobnost. Diskrétní pravděpodobnostní prostor.
  • Náhodná proměnná a její použití. Střední hodnota. Rozptyl.
  • Čebyševova nerovnost. Kolmogorovova nerovnost. Slabý a silný zákon velkých čísel.
  • Náhodné procesy. Markovovy procesy.
  • Entropie. Informace.
  • Aplikace v informatice (teorie informace, teorie kódování, kryptografie, náhodnostní algoritmy, atd.).
Literatura
  • STINSON, Douglas Robert. Cryptography : theory and practice. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2006. 593 s. ISBN 1584885084. info
  • COVER, T. M. a Joy A. THOMAS. Elements of information theory. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. xxiii, 748. ISBN 0471241954. info
  • FELLER, William. An introduction to probability theory and its applications. 3rd ed. [New York]: John Wiley & Sons, 1968. xviii, 509. ISBN 9780471257080. info
Výukové metody
Teoretická přednáška and praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zkouška kombinací písemné a ústní. Úspěšný absolvent písemné zkoušky musí absolvovat ústní zkoušku pokud chce obdržet známku C nebo lepší.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.