PV251 Vizualizace

Fakulta informatiky
jaro 2017
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Zuzana Ferková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslava Jarešová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 12:00–13:50 A318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV251/01: každou sudou středu 14:00–15:50 B116, Z. Ferková, M. Jarešová
PV251/03: každou sudou středu 16:00–17:50 B116, Z. Ferková, M. Jarešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout přehled o oblasti vizualizace, o jejích principech a metodách. Posluchači budou seznámeni se základními koncepty vizualizace a její aplikací na různé typy vstupních dat. Dále bude součástí kurzu seznámení s interakčními technikami pro manipulaci se zobrazenými daty a s aplikací vizualizace na specifické oblasti, jako jsou medicína, umění apod. Studenti rovněž získají praktické zkušenosti s prací s různými vizualizačními nástroji a technikami a budou schopni sami navrhovat efektivní vizualizace.
Osnova
 • Úvod do vizualizace, historie, vizualizace dnes, vnímání a zpracování obrazu
 • Barva, typy vstupních dat
 • Základní principy vizualizace
 • Techniky vizualizace prostorových dat
 • Techniky vizualizace geografických dat
 • Techniky vizualizace "multivariate" dat
 • Grafy a stromy, sítě
 • Vizualizace textů a dokumentů
 • Interakce - koncepty a techniky
 • Návrh efektivních vizualizací, porovnání a vyhodnocování vizualizačních technik
 • Vizualizační nástroje a systémy
 • Specifické aplikace vizualizace - medical visualization, NPR, scientific visualization
Literatura
  doporučená literatura
 • WARD, Matthew, Georges G. GRINSTEIN a Daniel KEIM. Interactive data visualization : foundations, techniques, and applications. Natick: A K Peters, 2010, xvii, 496. ISBN 9781568814735. info
Výukové metody
Teoretické přednášky o základních principech, metodách a algoritmech pro vizualizaci. Cvičení zaměřena na seznámení se sadou různých vizualizačních nástrojů, jejich použitím a návrhem nových vizualizací. Součástí budou krátké domácí úlohy aplikující probíranou tématiku na reálná data. Studijní materiály: Slajdy, doprovodné výukové materiály a video záznamy přednášek, knihy a časopisy o vizualizaci.
Metody hodnocení
Odevzdání průběžných domácích úloh je nezbytné pro získání zápočtu, který je podmínkou pro písemnou zkoušku. Předmět je hodnocen na základě závěrečné písemné zkoušky, která je složena z 5-ti otázek teoretického i praktického zaměření.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~xkozlik/PV251
Materiály budou uveřejněny ve studijních materiálech předmětu v Informačním systému. Materials will be available at the study materials in IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.