Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
FI B0114A300062 B-IVV Informatika ve vzdělávání
Název anglicky: Informatics in education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FI I01001 IVVMAJ Informatika ve vzdělávání
Název anglicky: Informatics in education
bakalářský prezenční hlavní
FI I01002 IVVMIN Informatika ve vzdělávání
Název anglicky: Informatics in education
bakalářský prezenční vedlejší
FI B0612P020001 B-CS Kyberbezpečnost
Název anglicky: Cybersecurity
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2027
Garant: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FI CS1 BCS Kyberbezpečnost
Název anglicky: Cybersecurity
bakalářský prezenční jednooborový
FI B0613A140003 B-INF Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FI I00103 IN Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční jednooborový
FI I00102 INFMAJ Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční hlavní
FI I00101 INFMIN Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční vedlejší
FI I00105 INVEF Sociální informatika (na dostudování) (dobíhající)
Název anglicky: Social Informatics (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
FI B0613A140004 B-PVA Programování a vývoj aplikací
Název anglicky: Programming and development
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Programming and development
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Teacher of Informatics and IT administrator
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
rigorózní řízení
FI N0612A140001 N-UIZD Umělá inteligence a zpracování dat
Název anglicky: Artificial intelligence and data processing
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Big data
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Machine learning and artificial intelligence
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Natural language processing
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Bioinformatics and systems biology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Artificial intelligence and data processing
rigorózní řízení
Název anglicky: Computer systems, communication and security
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FI I00202 HW Hardwarové systémy
Název anglicky: Hardware systems
navazující prezenční se specializací
FI I00203 SW Softwarové systémy
Název anglicky: Software systems
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer Networks and Communications
navazující prezenční se specializací
FI I00205 IB Informační bezpečnost
Název anglicky: Information security
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer systems, communication and security
rigorózní řízení
Název anglicky: Computer Systems, Communication and Security
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FI I01301 HWA Hardware Systems
Název anglicky: Hardware Systems
navazující prezenční se specializací
FI I01302 IBA Information Security
Název anglicky: Information Security
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer Networks and Communications
navazující prezenční se specializací
FI I01304 SWA Software Systems
Název anglicky: Software Systems
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer Systems, Communication and Security
rigorózní řízení
FI N0613A140003 N-TEI Teoretická informatika
Název anglicky: Theoretical computer science
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Formal analysis of computer systems
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Principles of programming languages
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Quantum and Other Nonclassical Computational Models
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Discrete algorithms and models
navazující prezenční se specializací
FI I00305 rigo Teoretická informatika
Název anglicky: Theoretical computer science
rigorózní řízení
FI N0613A140005 N-RSSS_A Software Systems and Services Management
Název anglicky: Software Systems and Services Management
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FI I01101 KBA Cybersecurity Management
Název anglicky: Cybersecurity Management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Services Development Management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Software Systems Development Management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Software Systems and Services Management
rigorózní řízení
Název anglicky: Software systems and services management
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Software Systems Development Management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Services development management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Cybersecurity management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Software systems and services management
rigorózní řízení
FI N0613P140002 N-SWE Softwarové inženýrství
Název anglicky: Software Engineering
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 12. 2020 – 7. 12. 2027
Garant: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Design and development of software systems
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Deployment and operations of software systems
navazující prezenční se specializací
FI N0688A140005 N-VIZ_A Visual Informatics
Název anglicky: Visual Informatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Image Processing and Analysis
navazující prezenční se specializací
FI I01202 GDA Graphic Design
Název anglicky: Graphic Design
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer Graphics and Visualisation
navazující prezenční se specializací
FI I01204 VPHA Computer Games Development
Název anglicky: Computer Games Development
navazující prezenční se specializací
FI I01205 rigo Visual Informatics
Název anglicky: Visual Informatics
rigorózní řízení
FI N0688A140006 N-VIZ Vizuální informatika
Název anglicky: Visual informatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Computer graphics and visualisation
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer Games Development
navazující prezenční se specializací
FI I00404 GD Grafický design
Název anglicky: Graphic design
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Image Processing and Analysis
navazující prezenční se specializací
FI I00406 rigo Vizuální informatika
Název anglicky: Visual informatics
rigorózní řízení
FI N0688A140020 N-DL Digitální lingvistika
Název anglicky: Digital Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2027
Garant: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Digital Linguistics
navazující prezenční jednooborový
FI P0613D140017 D-INF Informatika
Název anglicky: Computer Science
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2019 – 20. 5. 2029
Garant: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FI I01501 DIFI Fundamenty informatiky
Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Computing Technology and Methodology
doktorský prezenční se specializací
FI I01503 DIFIKOM Fundamenty informatiky
Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Computing Technology and Methodology
doktorský kombinovaný se specializací
FI P0613D140018 D-INF_A Computer Science
Název anglicky: Computer Science
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2019 – 20. 5. 2029
Garant: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Computing Technology and Methodology
doktorský prezenční se specializací
FI I01603 DACSFIKOMB Fundamentals of Computer Science
Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Computing Technology and Methodology
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Individual subjects at FI
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FI FI01201 JEPR Jednotlivé předměty
Název anglicky: Individual subjects
profesní vzdělávání, prezenční
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
B1201 B-GE Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc.
B1304 B-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
B1407 B-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
B1501 B-BI Biologie
Název anglicky: Biology
bakalářský, 3 r., Bc.
B1531 B-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský, 3 r., Bc.
B1701 B-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
B1803 B-IO Informatika a druhý obor
Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářský, 3 r., Bc.
B6703 B-SO Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský, 3 r., Bc.
B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
N1101 N-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
N1304 N-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
N1531 N-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
N1701 N-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study of individual courses
vzdělávání v jednotlivých předmětech, vyučovací jazyk: čeština čeština
U1111 UKR Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need at the Faculty of Informatics
celoživotní vzdělávání mimořádné
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 12. 7. 2024 22:51