FI SW Softwarové systémy
Název anglicky: Software systems
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-PSKB Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Obligatory courses of the programme / Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA158Real Time Systems T. Brázdilzk 1/0/12+2 4Z
FI:IV054Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols J. Gruskazk 2/1/25+2 3Z
FI:MV013Statistics for Computer Science J. Slovákzk 2/2/03+2 2P
FI:PA191Advanced Computer Networking E. Hladkázk 2/0/02+2 1Z
FI:PV079Applied Cryptography V. Matyášzk 1/1/24+2 3Z
FI:PV260Software Quality B. Bühnovák 2/2/14+1 2Z
31 kreditů

Choice among courses of Mathematics I / Volba předmětu Matematika - I.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV111Probability in Computer Science V. Řehákzk 2/2/03+2 1P
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/1/14+2 1P
FI:MA010Graph Theory D. Kráľzk 2/1/03+2 1P
FI:MA018Numerical Methods J. Zelinkazk 2/2/03+2 1P
21 kreditů

Choice among courses of Mathematics II / Volba předmětu Matematika - II.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV111Probability in Computer Science V. Řehákzk 2/2/03+2 1-
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/1/14+2 1-
FI:MA010Graph Theory D. Kráľzk 2/1/03+2 1-
FI:MA018Numerical Methods J. Zelinkazk 2/2/03+2 1-
21 kreditů

Choice among courses of Informatics / Volba předmětu Informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA101Algoritmika pro těžké problémy I. Černázk 2/02+2 1Z
FI:IA169Model Checking J. Strejčekzk 2/1/03+2 1Z
9 kreditů

Choice among courses of HW systems / Volba předmětu HW Systémy

For this specialization PA174 is recommended. / V rámci této specializace se doporučuje volba PA174.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA174Design of Digital Systems II Z. Matějzk 2/02+2 1P
FI:PA175Digital Systems Diagnostics II V. Přenosilzk 2/02+2 1-
FI:PA176Architecture of Digital Systems II Z. Matějzk 2/0/02+2 2-
FI:PA190Digital Signal Processing V. Přenosilzk 2/0/02+2 2-
FI:PV191Seminar in Digital System Design Z. Matějk 0/33+1 2-
FI:PV193Akcelerace algoritmů na obvodové úrovni V. Přenosilzk 2/02+2 2-
FI:PV194Vnější prostředí digitálních systémů V. Přenosilzk 2/02+2 2-
FI:PV198Onechip Controllers Z. Matějzk 2/0/13+2 1-
FI:PV200Introduction to hardware description languages Z. Matějk 0/2/13+1 1-
37 kreditů

Master's Thesis / Diplomová práce

It is necessary to collect 20 credits for completing Master's Thesis. / Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 --
20 kreditů

Obligatory courses for specialization / Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/2/03+2 2Z
FI:PA017Information Systems Management J. Ráčekzk 2/0/02+2 3P
FI:PA039Supercomputer Architecture and Intensive Computations L. Matyskazk 2/02+2 2Z
FI:PA103Object-oriented Methods for Design of Information Systems R. Ošlejšekzk 2/0/02+2 2P
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 4Z
FI:PA160Net-Centric Computing II L. Matyskazk 2/02+2 4Z
FI:PA165Enterprise Applications in Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 1Z
FI:PV217Service Oriented Architecture B. Rossik 2/02+1 3P
FI:PV258Software Requirements Engineering T. Pitnerzk 2/02+2 2Z
38 kreditů

Volba předmětu programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV179Vývoj systémů v C#/.NET B. Bühnovák 2/2/03+1 3-
FI:PV248Python Seminar P. Ročkaik 0/2/13+1 3-
FI:PV249Vývoj v jazyce Ruby T. Pitnerk 2/2/03+1 3-
12 kreditů