Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FI UISSVEE Učitel informatiky a správce sítě
Název anglicky: Teacher of Informatics and IT administrator
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FI N-UISS_ Učitelství informatiky pro střední školy

Společný základ (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:VV064Academic and professional skills in English for IT E. Trumpešová - Rudolfovázk 0/2/02+2 2-
PřF:XS092Školský management J. Šťávak 2/02 1-
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/2/02 3-
8 kreditů

Společný PPD základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele Z. Bochníčekz 0/2/02 1P
PřF:XS050Školní pedagogika M. Polz 1/1/02 1P
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/23 1P
PřF:XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky O. Šimoníkk 2/02 1P
PřF:XS150Psychologie výchovy a vzdělávání B. Lazarováz 1/12 1P
PřF:XS170Didaktická technika Z. Bochníčekz 0/1/01 1P
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS060Obecná a alternativní didaktika M. Polzk 1/12+2 2P
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 2P
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou Z. Bochníčekz 0/0/02 2P
24 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe B. Lazarováz 0/1/01 2-
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0 10D.2 2-
FI:UA442Pedagogická praxe z informatiky I E. Hladkáz 0/0/55 2-
FI:UA542Pedagogická praxe z informatiky II E. Hladkáz 0/0/55 3-
FI:UA642Pedagogická praxe z informatiky III J. Pelikánz 0/0/22 4-
FI:UA742Pedagogická praxe z informatiky IV J. Pelikánz 0/0/44 3-
FI:UA842Pedagogická praxe z informatiky V J. Pelikánz 0/0/66 4-
25 kreditů

Odborné předměty oboru Informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 1P
FI:PV094Technické vybavení počítačů E. Hladkázk 3/03+2 1P
FI:PV004UNIX E. Hladkázk 2/02+2 2-
FI:PV175Správa systémů MS Windows I E. Hladkák 1/23+1 3P
FI:PB138Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace E. Hladkázk 2/13+2 4P
FI:PB071Principy nízkoúrovňového programování E. Hladkázk 2/24+2 4P
28 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:UB001Hodnocení výuky informatického předmětu J. Pelikánk 0/2/13+1 1P
FI:UA104Didaktika informatiky I E. Hladkáz 0/22 2P
FI:UA105Didaktika informatiky II E. Hladkázk 1/23+2 3P
11 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/020 4-
20 kreditů

Volitelné kredity