FI BCS Kyberbezpečnost
Název anglicky: Cybersecurity
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FI B-CS Kyberbezpečnost

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Jazyky

Povinně absolvovat VB001. Povinně volba VB035 a VB036, nebo VV043.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:VB001English Exam E. Rudolfovázk 0/0/01 3-
FI:VB035English I E. Rudolfováz 0/2/01 1-
FI:VB036English II E. Rudolfováz 0/2/02 2-
FI:VV043Academic Writing in English E. Rudolfováz 0/2/05 3-
9 kreditů

TV

Získat minimálně 2 kredity za tělesnou výchovu.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SBAPRBakalářská práce D. Svobodaz 0/0/010 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB000Matematické základy informatiky P. Hliněnýzk 2/2/14+2 1P
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 1Z
FSS:BSSb1101Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/06 1Z
FI:PB151Výpočetní systémy M. Brandejszk 3/0/03+2 1Z
FI:PB168Základy databázových a informačních systémů P. Zezulazk 2/2/03+2 1Z
FI:MB141Lineární algebra a diskrétní matematika J. Slovákzk 2/2/03+2 2Z
FI:IB114Úvod do programování a algoritmizace II I. Černázk 2/1/03+2 2Z
FI:PB071Principy nízkoúrovňového programování P. Švendazk 2/2/14+2 2Z
FI:PB152Operační systémy P. Ročkaiz 2/0/02 2Z
FI:PB152cvOperační systémy - cvičení P. Ročkaik 0/2/13+1 2P
FI:PB156Počítačové sítě E. Hladkázk 2/0/02+2 2Z
FI:PB156cvPočítačové sítě - cvičení E. Hladkáz 0/2/02 2P
PrF:BI201KÚvod do práva ICT I J. Míšekk 2/1/04 3Z
FSS:BSSb1152Kybernetická válka J. Krauszk 2/0/04 3Z
FI:PV175Správa systémů MS Windows I L. Dušekk 1/2/03+1 3P
FI:PV028Applied Information Systems J. Ráčekk 2/0/02+1 3P
FI:PB007Software Engineering I B. Bühnovázk 2/2/03+2 3P
FSS:BSSb1103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/06 4Z
FI:IB110Základy informatiky P. Novotnýzk 2/2/03+2 4Z
FI:IV130Přínosy a rizika inteligentních systémů J. Zlatuškazk 2/0/02+2 4Z
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 4P
FI:PV080Information security and cryptography V. Matyášzk 2/23+2 4Z
FI:PV210Kyberbezpečnost v organizaci J. Vykopalk 2/0/23+1 5P
FI:SB200Bakalářská stáž - Kyberbezpečnost J. Ráčekz 0/0/0 Stáž v minimálním rozsahu 12 týdnů.20 5-
FI:PV157Autentizace a řízení přístupu V. Matyášzk 2/02+2 6P
PrF:BVV03KKyberkriminalita a kybernetická bezpečnost R. Polčákk 0/2/03 6Z
FI:SBPripOpakování před SBZZ J. Barnatz 0/0/11 6-
FI:VB000Základy odborného stylu A. Horákk 1/1/02+1 6-
135 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volba jednoho předmětu programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB161Programování v jazyce C++ N. Benešzk 2/2/03+2 4-
FI:PB162Programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 4-
10 kreditů

Volba jednoho předmětu řízení bezpečnosti

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV017Řízení informační bezpečnosti V. Matyášzk 1/0/01+2 5Z
FI:PV276Seminář simulace kyberútoků J. Vykopalk 0/2/13+1 6P
7 kreditů

Volitelné předměty

Absolvovat další předměty tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 180.