IB111 Základy programování

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
2/2/1. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer (cvičící)
doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D. (cvičící)
Zdenko Čepan (cvičící)
Bc. David Dobrovolný (cvičící)
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (cvičící)
Bc. Antonín Dufka (cvičící)
Bc. Jan Horáček (cvičící)
Ing. Miroslav Kadlec (cvičící)
Bc. Jan Koniarik (cvičící)
Mgr. Lukáš Korenčik (cvičící)
Bc. Dominika Krejčí (cvičící)
Mgr. Roman Lacko (cvičící)
Mgr. František Lachman (cvičící)
Mgr. Henrich Lauko (cvičící)
Mgr. Filip Lux (cvičící)
RNDr. Martin Maška, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Mrázek (cvičící)
Bc. Peter Navrátil (cvičící)
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Stančík (cvičící)
Bc. Miloslav Staněk (cvičící)
Mgr. Peter Stanko (cvičící)
Mgr. Marek Sýs, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Valdemar Švábenský (cvičící)
Mgr. Matej Troják (cvičící)
Bc. Tatiana Zbončáková (cvičící)
Jakub Žák (cvičící)
Martin Bendel (cvičící)
Bc. Martina Cvinčeková (cvičící)
Bc. Bruno Čičmanec (cvičící)
Ján Dovjak (cvičící)
Dominik Dubravický (cvičící)
Matúš Dugáček (cvičící)
Matej Focko (cvičící)
Sandra Galovičová (cvičící)
Samuel Gorta (cvičící)
Jakub Hanko (cvičící)
Adam Ivora (cvičící)
Vojtěch Jelínek (cvičící)
Bc. Dominik Jochec (cvičící)
Tomáš Kancko (cvičící)
Bc. Jakub Bartolomej Košuth (cvičící)
Nastasia Kovářová (cvičící)
Matúš Kropuch (cvičící)
Ivana Krumlová (cvičící)
Bc. Lukáš Kurčík (cvičící)
Vincent Mihalkovič (cvičící)
Bc. Mária Michalíková (cvičící)
Bc. Jozef Mikušinec (cvičící)
Ivan Mitruk (cvičící)
Erik Moravec (cvičící)
Bc. Imrich Nagy (cvičící)
Tomáš Novotný (cvičící)
Matěj Pavlík (cvičící)
Adam Považanec (cvičící)
RNDr. Daniel Reitzner, PhD. (cvičící)
Anna Řechtáčková (cvičící)
Radoslav Sabol (cvičící)
Adam Štěpánek (cvičící)
Denis Varga (cvičící)
Daniel Zaťovič (cvičící)
Petr Zelina (cvičící)
Garance
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
(! PB162 Programování Java && ! PB161 Programování v jazyce C++ && ! PB071 Principy nízkoúr. prog. && ! IB001 Úvod do prog. skrze C && ! IB113 Úvod do progr. a algoritmizace && ! NOW ( IB113 Úvod do progr. a algoritmizace ) )
Předmět je určen primárně studentům informatických programů. Ostatním studentům je doporučeno zapsat si předmět IB113.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje systematické pokrytí základů programování. Pro výklad a cvičení je použit konkrétní programovací jazyk (Python), předmět se však zaměřuje na obecné principy uplatnitelné v mnoha různých programovacích jazycích.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by studenti měli být schopni: používat základní programátorské konstrukce (např. podmínky, cykly, funkce, základní datové typy); napsat a odladit program v jazyce Python o rozsahu přibližně 200 řádků kódu; používat základní datové typy a struktury (řetězce, seznamy, slovníky); popsat několik základních algoritmů; popsat hlavní konvence a doporučený programátorský styl.
Osnova
 • Předmět ilustruje základní prvky imperativního programování a algoritmického myšlení skrze vysokoúrovňový jazyk Python a za bohatého použití ilustrativních příkladů.
 • Základní konstrukce imperativních programovacích jazyků: podmínky, cykly, základní datové typy, funkce, vstup a výstup.
 • Výpočty s čísly, číselné typy, využití náhody.
 • Datové struktury, seznamy, řetězce, vícerozměrná pole, slovníky, základy použití objektů.
 • Příklady základních algoritmů: největší společný dělitel, prvočísla, řadicí algoritmy, vyhledávání. Využití rekurze.
 • Želví grafika, bitmapová grafika, práce s textem.
 • Návrh programů, programátorské konvence, úprava kódu.
Literatura
  doporučená literatura
 • PELÁNEK, Radek. Programátorská cvičebnice: algoritmy v příkladech. Brno: Computer Press, 2012. 175 s. ISBN 978-80-251-3751-2. info
 • GUZDIAL, Mark a Barbara ERICSON. Introduction to computing & programming in Python : a multimedia approach. 2nd ed. Upper Saddle River [N.J.]: Prentice Hall, 2010. xxiii, 401. ISBN 9780136060239. info
 • ZELLE, John M. Python programming : an introduction to computer science. Wilsonville: Franklin, Beedle &Associates, 2004. xiv, 514. ISBN 1887902996. info
Výukové metody
přednášky, povinná cvičení u počítače, domácí úkoly (příklady k programování)
Metody hodnocení
Hodnocení se skládá ze 3 částí: průběžné domácí úkoly, programátorské testy u počítače v průběhu a na závěr semestru, závěrečná písemná zkouška.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/IB111/
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2019/IB111