IB111 Základy programování

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/2/1. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. (přednášející)
Bc. Stanislav Boboň (cvičící)
Patrik Čelko (cvičící)
Matej Dipčár (cvičící)
Mgr. David Dobrovolný (cvičící)
Mgr. Ján Dovjak (cvičící)
Mgr. Antonín Dufka (cvičící)
Matej Focko (cvičící)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (cvičící)
Bc. Samuel Gorta (cvičící)
Bc. Jakub Hanko (cvičící)
Mgr. Jan Horáček (cvičící)
Bc. Jan Jedelský (cvičící)
Jan Juračka (cvičící)
Ing. Miroslav Kadlec (cvičící)
Mgr. Jakub Bartolomej Košuth (cvičící)
Bc. Nastasia Kovářová (cvičící)
Bc. Martin Kozlovský (cvičící)
Martin Krebs (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dominika Krejčí (cvičící)
Bc. Matúš Kropuch (cvičící)
Filip Kučerák (cvičící)
Mgr. Roman Lacko (cvičící)
RNDr. Filip Lux (cvičící)
doc. RNDr. Martin Maška, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. (cvičící)
Bc. Erik Moravec (cvičící)
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Lukáš Ručka (cvičící)
Bc. Anna Řechtáčková (cvičící)
Jakub Slezáček (cvičící)
Ondřej Sojka (cvičící)
RNDr. Vladimír Štill, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tatiana Zbončáková (cvičící)
Dominik Adam (pomocník)
Michal Barnišin (pomocník)
Patrik Bašo (pomocník)
David Beneš (pomocník)
František Bínovský (pomocník)
Veronika Borýsková (pomocník)
Matěj Bukáček (pomocník)
David Dokoupil (pomocník)
Roman Dvořák (pomocník)
Dominik Filip (pomocník)
Martin Gendiar (pomocník)
Peter Greguš (pomocník)
Matej Grós (pomocník)
Jakub Halmeš (pomocník)
Ivan Hochman (pomocník)
Aleš Horna (pomocník)
Richard Jandušík (pomocník)
Tomáš Jaroš (pomocník)
Tomáš Jusko (pomocník)
Josef Karas (pomocník)
Tereza Kinská (pomocník)
Dominik Klement (pomocník)
Michal Klinka (pomocník)
Anna Mária Kollarčíková (pomocník)
David Konečný (pomocník)
Mgr. Lukáš Korenčik (pomocník)
Jakub Kováč (pomocník)
Michal Krejčíř (pomocník)
Tomáš Krchňák (pomocník)
Matyáš Kroupa (pomocník)
Petr Kubica (pomocník)
RNDr. Henrich Lauko (pomocník)
Vladimír Lazárik (pomocník)
Jiří Loun (pomocník)
Marcel Lukčo (pomocník)
Martin Mackovík (pomocník)
Tomáš Macháček (pomocník)
Tomáš Marek (pomocník)
Michal Masrna (pomocník)
Zuzana Matúšková (pomocník)
Ondřej Metelka (pomocník)
Júlia Michálková (pomocník)
Terézia Mikulová (pomocník)
Martin Lukas Mikuš (pomocník)
Ota Mikušek (pomocník)
Jiří Müller (pomocník)
Adam Mydla (pomocník)
Václav Nevyhoštěný (pomocník)
Damián Paranič (pomocník)
Bruno Petrus (pomocník)
Richard Plesník (pomocník)
Šimon Plhák (pomocník)
Eduard Ruisl (pomocník)
David Růžička (pomocník)
Adam Rychlý (pomocník)
Jindřich Sedláček (pomocník)
Samuel Smoleniak (pomocník)
Michal Sokolík (pomocník)
Emma Sommerová (pomocník)
Andrej Srnka (pomocník)
Alžbeta Strompová (pomocník)
František Stupka (pomocník)
Bc. Ondřej Svoboda (pomocník)
Martin Šepeľa (pomocník)
Anna Šmatková (pomocník)
Adéla Štěpková (pomocník)
Tomáš Štucka (pomocník)
Ondřej Tesáček (pomocník)
Tereza Tódová (pomocník)
Vladimír Uhlík (pomocník)
RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D. (pomocník)
Adam Valalský (pomocník)
Eric Vincent Valčík (pomocník)
Bc. Šimon Varga (pomocník)
Matej Vavrek (pomocník)
Michal Vlček (pomocník)
Jan Zatloukal (pomocník)
Josef Žižka (pomocník)
Garance
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
! IB113 Úvod do progr. a algoritmizace && ! NOW ( IB113 Úvod do progr. a algoritmizace )
Předmět je určen primárně studentům informatických programů. Ostatním studentům je doporučeno zapsat si předmět IB113.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje systematické pokrytí základů programování. Pro výklad a cvičení je použit konkrétní programovací jazyk (Python), předmět se však zaměřuje na obecné principy uplatnitelné v mnoha různých programovacích jazycích.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by studenti měli být schopni: používat základní programátorské konstrukce (např. podmínky, cykly, funkce, základní datové typy); napsat a odladit program v jazyce Python o rozsahu přibližně 200 řádků kódu; používat základní datové typy a struktury (řetězce, seznamy, slovníky); popsat několik základních algoritmů; popsat hlavní konvence a doporučený programátorský styl.
Osnova
 • Předmět ilustruje základní prvky imperativního programování a algoritmického myšlení skrze vysokoúrovňový jazyk Python a za bohatého použití ilustrativních příkladů.
 • Základní konstrukce imperativních programovacích jazyků: proměnné a jejich sémantika, výrazy a příkazy, větvení, cykly; podprogramy (funkce), předávání parametrů (volání funkcí), čisté funkce, predikáty.
 • Výpočty s čísly, základní datové typy, využití generátoru náhodných čísel.
 • Datové struktury, ADT, seznamy, řetězce, vícerozměrná pole, množiny, slovníky, základy použití objektů jako vlastních datových struktur.
 • Základy testování a ladění programů, vstupní a výstupní podmínky, typové anotace.
 • Příklady základních algoritmů: největší společný dělitel, prvočísla, řadicí algoritmy, vyhledávání.
 • Efektivita algoritmů, základy složitosti, složitost základních operací s datovými strukturami.
 • Rekurze a její specifika v imperativním prostředí, koncová (tail) rekurze; využití rekurze pro práci se stromovými strukturami a pro řešení problémů splnění omezení (základy techniky backtrackingu).
 • Interakce s prostředím (vstup/výstup), želví grafika, bitmapová grafika, práce s textem.
 • Návrh programů, programátorské konvence, úprava kódu, jeho čitelnost a udržovatelnost, dokumentace a komentáře.
Literatura
  doporučená literatura
 • PELÁNEK, Radek. Programátorská cvičebnice: algoritmy v příkladech. Brno: Computer Press, 2012. 175 s. ISBN 978-80-251-3751-2. info
 • GUZDIAL, Mark a Barbara ERICSON. Introduction to computing & programming in Python : a multimedia approach. 2nd ed. Upper Saddle River [N.J.]: Prentice Hall, 2010. xxiii, 401. ISBN 9780136060239. info
 • ZELLE, John M. Python programming : an introduction to computer science. Wilsonville: Franklin, Beedle &Associates, 2004. xiv, 514. ISBN 1887902996. info
Výukové metody
přednášky, povinná cvičení u počítače, domácí úkoly (příklady k programování)
Metody hodnocení
Hodnocení se skládá ze 3 částí: průběžné domácí úkoly, programátorské testy u počítače v průběhu a na závěr semestru, závěrečná písemná zkouška.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/IB111/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/IB111