IB111 Programování a algoritmizace

Fakulta informatiky
podzim 2011
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Rygl (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 10:00–11:50 B410
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB111/01: Út 12:00–13:50 B117, R. Pelánek, Z. Říha
IB111/02: Út 8:00–9:50 B117, J. Rygl
Předpoklady
! IB002 Návrh algoritmů I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží jako úvod do programátorského a algoritmického stylu myšlení. Cvičení probíhají v konkrétním programovacím jazyce, nicméně cílem předmětu jsou především obecné principy uplatnitelné v mnoha různých programovacích jazycích. Po ukončení předmětu by studenti měli: být schopni bez problémů používat základní konstrukce společné většině programovacích jazyků (např. podmínky, cykly, základní datové typy);
znát základní algoritmy a datové struktury a umět ocenit jejich eleganci;
mít základní přehled o existujících programovacích jazycích a vědět, k čemu je který vhodný.
Osnova
  • Základní konstrukce imperativních programovacích jazyků: podmínky, cykly, základní datové typy, funkce, vstup a výstup.
  • Datové struktury: seznam, fronta, zásobník, stromy.
  • Základní algoritmy: řadicí algoritmy, vyhledávání, prohledávání do hloubky a do šířky, práce s řetězci.
  • Techniky návrhu algoritmů: rekurze, heuristiky.
  • Základy objektově orientovaného programování.
  • Přehled programovacích jazyků: objektové, logické, funkcionální, skriptovací.
Literatura
  • LEVITIN, Anany. Introduction to the design & analysis of algorithms. 2nd ed. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2007. xxiii, 562. ISBN 9780321364135. info
  • CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms [2nd ed.]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2001. xxi, 1180. ISBN 0-262-03293-7. info
Výukové metody
přednášky, povinná cvičení u počítače, domácí úkoly (příklady k programování)
Metody hodnocení
domácí úkoly, závěrečná písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.