IB001 Úvod do programování skrze C

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Bálint (cvičící)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer (cvičící)
RNDr. Jiří Glozar (cvičící)
Mgr. Jan Juráň (cvičící)
RNDr. Adam Kučera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Stančík (cvičící)
Mgr. Jiří Weiser (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 12:00–13:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB001/T01: Út 22. 9. až Út 22. 12. Út 9:00–11:20 KOM 108, J. Glozar, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
IB001/01: Út 12:00–13:50 A215, L. Bártek
IB001/02: Po 14:00–15:50 B311, L. Bártek
IB001/03: Po 18:00–19:50 A215, L. Bártek
IB001/04: St 18:00–19:50 B116, P. Bálint
IB001/05: Čt 18:00–19:50 A215, P. Bálint
IB001/06: Po 8:00–9:50 A215, J. Bayer
IB001/07: Út 8:00–9:50 A215, J. Bayer
IB001/08: Út 10:00–11:50 A215, J. Bayer
IB001/09: Út 14:00–15:50 A215, M. Stančík
IB001/10: St 8:00–9:50 A215, M. Stančík
IB001/11: Čt 14:00–15:50 A215, M. Stančík
IB001/12: St 16:00–17:50 A215, J. Weiser
IB001/13: Út 18:00–19:50 B311, J. Weiser
IB001/14: Po 18:00–19:50 B117, J. Weiser
IB001/15: Čt 16:00–17:50 B117, J. Juráň
IB001/16: Čt 12:00–13:50 B116, J. Juráň
IB001/17: Út 18:00–19:50 B116, A. Kučera
IB001/18: Út 16:00–17:50 A215, A. Kučera
IB001/19: Út 10:00–11:50 B116, J. Plhák
IB001/20: Čt 14:00–15:50 B116, J. Plhák
Předpoklady
! NOW ( IB111 Úvod do prog. (Python) ) && ! IB111 Úvod do prog. (Python)
Znalost obsluhy počítače PC (na uživatelské úrovni).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Úvod do programování skrze C má za úkol seznámit studenty se základními principy používanými při řešení problémů na počítači. Zmíněný předmět je vyučován s pomocí programovacího jazyka C.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
navrhnout algoritmus řešící zadaný problém;
zapsat algoritmus v programovacím jazyce C;
provést odladění programu.
Osnova
 • Programovací jazyky, překladač.
 • Funkce výstupu, konstanty, výrazy.
 • Proměnné, deklarace, funkce vstupu.
 • Přiřazovací příkaz, větvení, cykly.
 • Algoritmy založené na relaci rekurence.
 • Typy dat (abstrakce, reprezentace, zpracování): pole, řetězec, struktura, union, soubor.
 • Funkce, parametry, rekurze.
 • Numerické algoritmy: přesnost, chyby.
 • Nenumerické algoritmy: práce s textem.
 • Analýza algoritmu: správnost, efektivita.
 • Datový typ ukazatel. Dynamické datové struktury.
Literatura
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009. 271, viii. ISBN 9788072323838. info
 • KERNIGHAN, Brian W. Programovací jazyk C. Edited by Dennis M. Ritchie. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 286 s. ISBN 802510897X. info
 • Učíme se programovat v jazyce C. Edited by Václav Kadlec. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. xiii, 277. ISBN 8072267159. info
 • CORMEN, Thomas H. Introduction to algorithms. 2nd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001. xxi, 1180. ISBN 0070131511. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná), praktická cvičení - 2 hodiny týdně (cvičení probíhá v počítačové učebně, účast na něm je povinná a studenti také musí úspěšně napsat vnitrosemestrální písemky a vypracovat domácí úlohy).
Metody hodnocení
Hodnocení se skládá ze 3 částí: 4 průběžné domácí úkoly (za každý chybný domácí úkol se odečítají body - max. 4), 2 vnitrosemestrální písemky u počítačů (celkem 60 bodů) a závěrečná písemná zkouška (40 bodů). K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí získat alespoň 56 bodů. K udělení zápočtu je nutné získat alespoň 30 bodů za vnitrosemestrální písemky (po odečtení bodů za chybné domácí úkoly).
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuk2.html
Předmět Úvod do programování skrze C nepředpokládá u studentů žádné vstupní znalosti z oblasti programování a návrhu algoritmů.
Jedná se o předmět, který může být ukončen zkouškou nebo zápočtem. Zkouška je realizována písemnou formou. Jestliže má být student ke zkoušce připuštěn, je nezbytné, aby měl zápočet ze cvičení (tj. je nezbytné, aby splnil všechny požadavky nutné k získání zápočtu). Studenti opakující tento předmět, kteří mají zápočet z minulého roku, jsou povinni cvičení absolvovat, opět splnit veškeré požadavky v něm kladené a získat tak zápočet znovu (zápočty z minulých let se v žádném případě neuznávají). Udělení zápočtu je v kompetenci cvičícího příslušné cvičební skupiny. Cvičení k tomuto předmětu probíhá v počítačové učebně.
K získání zápočtu je nutná účast na cvičeních, plnění všech úkolů zadávaných cvičícím (tj. napsání a odladění programů řešících zadaný problém) a úspěšné napsání průběžných písemek. Student, který se účastní cvičení je povinen znát látku, která byla probírána na předešlých přednáškách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2015/IB001