IB001 Úvod do programování

Fakulta informatiky
podzim 2007
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Koláčný (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Mgr. Ondřej Nečas (cvičící)
RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Aleš Zlámal (cvičící)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Rozvrh
Po 8:00–9:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB001/01: Út 16:00–17:50 B117, L. Bártek
IB001/02: Út 18:00–19:50 B117, L. Bártek
IB001/03: St 14:00–15:50 B117, L. Bártek
IB001/04: St 16:00–17:50 B117, L. Bártek
IB001/05: Po 10:00–11:50 B117, J. Koláčný
IB001/06: Po 12:00–13:50 B117, J. Koláčný
IB001/07: Pá 9:00–10:50 B117, P. Šmerk
IB001/08: Pá 11:00–12:50 B117, P. Šmerk
IB001/09: Út 16:00–17:50 B116, A. Zlámal
IB001/10: Po 10:00–11:50 A104, A. Zlámal
IB001/11: Po 14:00–15:50 A104, J. Koláčný
Předpoklady
Znalost obsluhy počítače PC (na uživatelské úrovni).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Úvod do programování má za úkol seznámit studenty se základními principy používanými při řešení problémů na počítači. Studenti zde získají vědomosti a dovednosti nezbytné k tomu, aby byli schopni navrhnout algoritmus řešící zadaný problém, zapsat jej v programovacím jazyce a provést odladění takto vzniklého programu. Předmět Úvod do programování je vyučován s pomocí programovacího jazyka Pascal.
Osnova
 • Programovací jazyky, překladač.
 • Příkazy výstupu, konstanty, výrazy.
 • Proměnné, příkazy vstupu.
 • Přiřazovací příkaz, větvení, cykly.
 • Algoritmy založené na relaci rekurence.
 • Typy dat (abstrakce, reprezentace, zpracování): pole, řetězec, množina, záznam, soubor, textový soubor.
 • Procedury a funkce, parametry, rekurze, vedlejší efekt.
 • Numerické algoritmy: přesnost, chyby.
 • Nenumerické algoritmy: práce s textem.
 • Analýza algoritmu: správnost, efektivita.
 • Datový typ ukazatel. Dynamické datové struktury.
Literatura
 • Borland Pacsal 7.0 manuál, Borland International, 1992
 • DRÓZD, Januš a Rudolf KRYL. Začínáme s programováním. 1. vyd. Praha: Grada, 1992. 306 s. ISBN 80-85424-41-X. info
 • WIRTH, Niklaus. Algoritmy a štruktúry údajov. Translated by Pavol Fischer. 2. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. 481 s. ISBN 80-05-00153-3. info
Metody hodnocení
Typ výuky: Přednáška + cvičení (cvičení probíhá v počítačové učebně a účast na něm je povinná).
Zkouška se skládá ze dvou částí: teoretická část (probíhá písemnou formou bez použití počítače) a praktická část (probíhá písemnou formou u počítačů. Studenti v průběhu této části vytvářejí program, který řeší zadaný problém.). K praktické části zkoušky jsou připuštěni pouze ti studenti, kteří úspěšně složili část teoretickou.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuk2.html
Předmět Úvod do programování nepředpokládá u studentů žádné vstupní znalosti z oblasti programování a návrhu algoritmů.
Jedná se o předmět, který může být ukončen zkouškou nebo zápočtem. Zkouška je realizována písemnou formou (ve dvou částech). Jestliže má být student ke zkoušce připuštěn, je nezbytné, aby měl zápočet ze cvičení (tj. je nezbytné, aby splnil všechny požadavky nutné k získání zápočtu). Studenti opakující tento předmět, kteří mají zápočet z minulého roku, jsou povinni cvičení absolvovat, opět splnit veškeré požadavky v něm kladené a získat tak zápočet znovu (zápočty z minulých let se v žádném případě neuznávají). Udělení zápočtu je v kompetenci cvičícího příslušné cvičební skupiny. Cvičení k tomuto předmětu probíhá v počítačové učebně.
K získání zápočtu je nutná účast na cvičeních, plnění všech úkolů zadávaných cvičícím (tj. napsání a odladění programů řešících zadaný problém) a úspěšné napsání průběžných písemek. Student, který se účastní cvičení je povinen znát látku, která byla probírána na předešlých přednáškách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.