IB111 Základy programování

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer (cvičící)
RNDr. Jaroslav Bendík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jaroslav Čechák (cvičící)
Ing. Lenka Dobešová (cvičící)
Mgr. David Dobrovolný (cvičící)
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Tomáš Effenberger, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Glozar (cvičící)
Mgr. Jan Horáček (cvičící)
Ing. Miroslav Kadlec (cvičící)
Mgr. František Lachman (cvičící)
doc. RNDr. Martin Maška, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Marek Medveď, Ph.D. (cvičící)
Bc. Oliver Roch (cvičící)
RNDr. Lukáš Ručka (cvičící)
Mgr. Bedřich Said (cvičící)
Mgr. Martin Stančík (cvičící)
Mgr. Monika Stančíková (cvičící)
Mgr. Miloslav Staněk (cvičící)
Mgr. Marek Sýs, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Valdemar Švábenský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Vaňko (cvičící)
Mgr. Tatiana Zbončáková (cvičící)
RNDr. Michal Zima (cvičící)
RNDr. Aleš Zlámal (cvičící)
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Michal Stolárik (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 14:00–15:50 D3, Po 14:00–15:50 D2, Po 14:00–15:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB111/01: Pá 8:00–9:50 B204, R. Pelánek
IB111/02: Po 10:00–11:50 B130, L. Dobešová, L. Ručka
IB111/03: Út 8:00–9:50 B130, D. Dobrovolný, T. Effenberger
IB111/04: Po 16:00–17:50 B130, A. Vaňko, M. Zima
IB111/05: Po 16:00–17:50 A215, M. Stančíková
IB111/06: Út 18:00–19:50 A215, M. Stančík
IB111/07: St 18:00–19:50 A219, M. Zima
IB111/08: Pá 8:00–9:50 A219, J. Bendík
IB111/09: Čt 10:00–11:50 B116, J. Bendík
IB111/10: Út 16:00–17:50 A215, V. Švábenský
IB111/11: Út 14:00–15:50 A215, M. Staněk, V. Švábenský
IB111/12: Út 10:00–11:50 A219, J. Bayer
IB111/13: Út 8:00–9:50 A219, J. Bayer
IB111/14: Út 12:00–13:50 B311, J. Bayer
IB111/15: Čt 18:00–19:50 A215, J. Čechák
IB111/16: St 16:00–17:50 B116, M. Kadlec
IB111/17: Po 18:00–19:50 B117, M. Kadlec
IB111/18: St 14:00–15:50 A215, J. Horáček
IB111/19: Út 14:00–15:50 B116, O. Roch
IB111/20: St 12:00–13:50 A215, F. Lachman
IB111/21: St 12:00–13:50 B311, M. Maška
IB111/22: Čt 10:00–11:50 A215, A. Zlámal
IB111/23: St 14:00–15:50 A219, P. Matula
IB111/24: Čt 18:00–19:50 A219, M. Staněk
IB111/25: St 10:00–11:50 A219, V. Dohnal
IB111/26: St 8:00–9:50 A219, V. Dohnal
IB111/27: Čt 16:00–17:50 A215, J. Čechák, T. Zbončáková
IB111/28: Čt 12:00–13:50 A219, M. Sýs
IB111/29: Čt 8:00–9:50 A215, M. Sýs
Předpoklady
(! PB162 Programování Java && ! PB161 Programování v jazyce C++ && ! PB071 Principy nízkoúr. prog. && ! IB001 Úvod do prog. skrze C && ! IB113 Úvod do progr. a algoritmizace && ! NOW ( IB113 Úvod do progr. a algoritmizace ) )
Předmět je určen primárně studentům informatických programů. Ostatním studentům je doporučeno zapsat si předmět IB113.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje systematické pokrytí základů programování. Pro výklad a cvičení je použit konkrétní programovací jazyk (Python), předmět se však zaměřuje na obecné principy uplatnitelné v mnoha různých programovacích jazycích.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by studenti měli být schopni: používat základní programátorské konstrukce (např. podmínky, cykly, funkce, základní datové typy); napsat a odladit program v jazyce Python o rozsahu přibližně 200 řádků kódu; používat základní datové typy a struktury (řetězce, seznamy, slovníky); popsat několik základních algoritmů; popsat hlavní konvence a doporučený programátorský stylu.
Osnova
 • Předmět ilustruje základní prvky imperativního programování a algoritmického myšlení skrze vysokoúrovňový jazyk Python a za bohatého použití ilustrativních příkladů.
 • Základní konstrukce imperativních programovacích jazyků: podmínky, cykly, základní datové typy, funkce, vstup a výstup.
 • Výpočty s čísly, číselné typy, využití náhody.
 • Datové struktury, seznamy, řetězce, vícerozměrná pole, slovníky, základy použití objektů.
 • Příklady základních algoritmů: největší společný dělitel, prvočísla, řadicí algoritmy, vyhledávání. Využití rekurze.
 • Želví grafika, bitmapová grafika, regulární výrazy, práce s textem.
 • Návrh programů, programátorské konvence, úprava kódu.
Literatura
  doporučená literatura
 • PELÁNEK, Radek. Programátorská cvičebnice: algoritmy v příkladech. Brno: Computer Press, 2012. 175 s. ISBN 978-80-251-3751-2. info
 • GUZDIAL, Mark a Barbara ERICSON. Introduction to computing & programming in Python : a multimedia approach. 2nd ed. Upper Saddle River [N.J.]: Prentice Hall, 2010. xxiii, 401. ISBN 9780136060239. info
 • ZELLE, John M. Python programming : an introduction to computer science. Wilsonville: Franklin, Beedle &Associates, 2004. xiv, 514. ISBN 1887902996. info
Výukové metody
přednášky, povinná cvičení u počítače, domácí úkoly (příklady k programování)
Metody hodnocení
Hodnocení se skládá ze 3 částí: průběžné domácí úkoly, programátorské testy u počítače v průběhu semestru, závěrečná písemná zkouška (otázky s výběrem možností).
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/IB111/
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.