MB151 Lineární modely

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Dzúrik (cvičící)
Mgr. Pavel Francírek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Jurka (cvičící)
Mgr. David Kruml, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Liczman (cvičící)
Mgr. Richard Smolka (cvičící)
Mgr. Miloslav Štěpán (cvičící)
doc. Lukáš Vokřínek, PhD. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:50 Virtuální místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MB151/01: Po 8:00–9:50 Virtuální místnost, O. Klíma
MB151/02: Út 10:00–11:50 Virtuální místnost, P. Francírek
MB151/03: St 10:00–11:50 Virtuální místnost, M. Kunc
MB151/04: St 14:00–15:50 Virtuální místnost, J. Jurka
MB151/05: Pá 10:00–11:50 Virtuální místnost, D. Kruml
MB151/06: Út 8:00–9:50 Virtuální místnost, D. Kruml
MB151/07: Čt 10:00–11:50 Virtuální místnost, M. Dzúrik
MB151/08: Pá 12:00–13:50 Virtuální místnost, M. Kunc
MB151/09: St 8:00–9:50 Virtuální místnost, P. Liczman
MB151/10: Út 14:00–15:50 Virtuální místnost, R. Smolka
MB151/11: Út 12:00–13:50 Virtuální místnost, M. Štěpán
MB151/12: Út 16:00–17:50 Virtuální místnost, M. Štěpán
Předpoklady
! MB101 Lineární modely && ! MB201 Lineární modely B
Doporučujeme studentům mít absolvovaný předmět IB000, i když po obsahové stránce na něj bezprostředně nenavazujeme.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 53 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení se základy lineární algebry a analytické geometrie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět základním konceptům lineární algebry; aplikovat tyto koncepty na iterované lineární procesy; řešit základní úlohy analytické geometrie.
Osnova
 • Kurs je první částí čtyřsemestrového bloku základních přednášek matematiky. V celém bloku jsou prezentovány základy algebry a teorie čísel, lineární algebry, analýzy, numerických metod, kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti a statistiky. Obsah kurzu Lineární modely:
 • 1. Přípravka (3 týdny) - úvod do předmětu a motivační příklady; reálná a komplexní čísla; polynomy nad reálnými čísly a základní poznatky o jejich kořenech; násobení matic; diferenční rovnice včetně příkladů s úročením a rekurentích metod v kombinatorice; opakování geometrie v rovině ze střední školy.
 • 2. Vektorové prostory (4 týdny) - řešení soustav lineárnich rovnic, matice (determinanty a inverzní matice); definice a příklady vektorových prostorů; báze a souřadnice; skalární součin, velikost a kolmost vektorů; první aplikace na hledaní explicitních formulí pro diferenční rovnice.
 • 3. Lineární zobrazení (2 týdny) - reprezentace lineárních zobrazení pomocí matic, vlastní čísla a vlastní vektory; aplikace: shodná zobrazení třírozměrného reálného prostoru a iterované lineární procesy (populační modely a diskrétní Markovovy řetězce).
 • 4. Analytická geometrie (4 týdny) – afinní a Euklidovské prostory (přímka, rovina, odchylky, obsah, objem); systémy lineárních rovnic a nerovnic - problém lineárního programování; elementární přehled kvadrik.
Literatura
  neurčeno
 • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 145 s. ISBN 8021008164. info
Výukové metody
Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové cvičení. Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady. Cvičení zaměřené na zvládnutí početních úloh.
Metody hodnocení
Během semestru jsou dvě povinné on-line vnitrosemestrální písemky, každá na 20 bodů. Závěrečná on-line zkouška má 3 samostatné části, každá z nich na 20 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu (hodnocení minimálně E) je zapotřebí získat alespoň 50 bodů. Podmínkou účasti u závěrečné zkoušky je aktivní účast na cvičení či splnění doplňkových testů.
Informace učitele
Veškeré potřebné informace budou průběžně k dispozici v ISu v Interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2021/MB151