MB142 Aplikovaná matematická analýza

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiřina Šišoláková (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MB142/01: Po 16:00–17:50 B204, J. Šišoláková
MB142/02: Út 14:00–15:50 B204, J. Šišoláková
MB142/03: Út 18:00–19:50 B204, J. Šišoláková
Předpoklady
! MB152 Dif. a integrální počet && ! NOW ( MB152 Dif. a integrální počet ) && ! MB102 Dif. a integrální počet && ! MB202 Dif. a integrální počet B
Středoškolská matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o základní kurz matematické analýzy. Jeho cílem je seznámit posluchače se základy diferenciálního a integrálního počtu a nekonečnými řadami. Studenti se budou orientovat v základních praktických metodách a budou schopni aplikovat tyto metody na konkrétní úlohy. V kurzu je kladen větší důraz na příklady.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
pracovat prakticky s derivací a integrálem (neurčitým i určitým);
analyzovat chování funkcí;
rozumět použití nekonečných číselných a mocninných řad;
rozumět vybraným aplikacím infinitezimálního počtu;
aplikovat metody diferenciálního a integrálního počtu na konkrétní úlohy.
Osnova
 • Spojité funkce a limity
 • Derivace funkcí a aplikace
 • Primitivní funkce
 • Riemannův integrál a jeho aplikace
 • Řady
Literatura
 • RILEY, K.F., M.P. HOBSON a S.J. BENCE. Mathematical Methods for Physics and Engineering. second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 1232 s. ISBN 0 521 89067 5. info
 • Matematická analýza pro fyziky. Edited by Pavel Čihák. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 2001. v, 320 s. ISBN 80-85863-65-0. info
 • DOŠLÁ, Zuzana a Vítězslav NOVÁK. Nekonečné řady. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 113 s. ISBN 8021019492. info
 • SLOVÁK, Jan, Martin PANÁK a Michal BULANT. Matematika drsně a svižně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 773 s. ISBN 978-80-210-6307-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.O210-6308-2013. Základní učebnice matematiky pro vysokoškolské studium info
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášek a cvičení
Metody hodnocení
Dvouhodinová přednáška spolu s dvouhodinovým cvičením. Cvičení je celkově ohodnoceno max. 5 body, které si student přináší navíc ke zkoušce. Studenti, kteří během celého semestru (tj. ze cvičení) nezískají alespoň 2 body, budou hodnoceni známkou X a k závěrečné zkoušce již nejdou. Závěrečná písemná zkouška je na max. 40 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu (hodnocení minimálně E) je zapotřebí získat celkem alespoň 20 bodů.
Informace učitele
V podzimním semestru 2020 budou přednášky a cvičení probíhat jen distančně. Distanční forma ukončení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/MB142