IB111 Úvod do programování skrze Python

Fakulta informatiky
podzim 2012
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Jarušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Klučár (cvičící)
Mgr. Ondřej Nečas (cvičící)
RNDr. Jan Rygl (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB111/T01A: Út 18. 9. až Pá 21. 12. Út 13:00–14:55 Učebna S6 (20), O. Nečas
IB111/T01AA: Po 13:00–14:55 Učebna S3 (37), O. Nečas
IB111/T02: Po 24. 9. až Pá 21. 12. Po 10:00–11:55 Učebna S10 (56), O. Nečas
IB111/01: Čt 14:00–15:50 G209, Z. Říha
IB111/02: Po 8:00–9:50 B204, M. Klučár
IB111/03: Pá 10:00–11:50 B116, M. Klučár
IB111/04: Čt 8:00–9:50 B117, P. Jarušek
IB111/05: Po 12:00–13:50 B116, V. Baisa
IB111/06: Po 14:00–15:50 B116, V. Baisa
Předpoklady
OBOR ( SOCI ) || OBOR ( INVS ) || (! PB162 Programování Java && ! PB161 Programování v jazyce C++ && ! PB071 Úvod do jazyka C && ! IB001 Úvod do prog. skrze C && ! NOW ( IB001 Úvod do prog. skrze C ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží jako úvod do programátorského a algoritmického stylu myšlení. Cvičení probíhají v konkrétním programovacím jazyce, nicméně cílem předmětu jsou především obecné principy uplatnitelné v mnoha různých programovacích jazycích. Po ukončení předmětu by studenti měli být schopni bez problémů používat základní konstrukce společné většině programovacích jazyků (např. podmínky, cykly, základní datové typy).
Osnova
 • Předmět ilustruje základní prvky imperativního programování a algoritmického myšlení skrze vysokoúrovňový jazyk Python a za bohatého použití ilustrativních příkladů.
 • Základní konstrukce imperativních programovacích jazyků: podmínky, cykly, základní datové typy, funkce, vstup a výstup.
 • Číselné typy, využití náhody.
 • Seznamy, řetězce, základy složitosti.
 • Příklady základních algoritmů: NSD, řadící algoritmy, vyhledávání.
 • Datové struktury: vícerozměrná pole, slovníky, objekty.
 • Bitmapová grafika, regulární výrazy, práce s textem.
 • Funkcionální prvky v Pythonu.
Literatura
  doporučená literatura
 • GUZDIAL, Mark a Barbara ERICSON. Introduction to computing & programming in Python : a multimedia approach. 2nd ed. Upper Saddle River [N.J.]: Prentice Hall, 2010. xxiii, 401. ISBN 9780136060239. info
 • ZELLE, John M. Python programming : an introduction to computer science. Wilsonville: Franklin, Beedle &Associates, 2004. xiv, 514. ISBN 1887902996. info
Výukové metody
přednášky, povinná cvičení u počítače, domácí úkoly (příklady k programování)
Metody hodnocení
domácí úkoly, závěrečná písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.