FI SLA Services Development Management
Název anglicky: Services Development Management
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-RSSS_A Software Systems and Services Management

Obligatory courses of the programme/Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MV013Statistics for Computer Science J. Slovákzk 2/2/03+2 2Z
FI:PA017Information Systems Management J. Ráčekzk 2/0/02+2 1P
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 2Z
FI:PA179Project Management J. Ráčekzk 1/1/02+2 2P
FI:PA180Interim Project I+II J. Ráčekk 0/0/1615+1 --
FI:PV079Applied Cryptography V. Matyášzk 1/1/24+2 1Z
FI:PV206Communication and Soft Skills T. Pitnerzk 3/2/0 3 blocks: 1,5 days; 1,5 days; 1,5 days.4+2 1Z
46 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti managmentu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA182Managing in Reality L. Walletzkýk 2/0/02+1 3P
FI:PV203IT Services Management L. Walletzkýzk 2/0/02+2 2P
FI:PV214IT service management vycházející z ITIL L. Walletzkýzk 2/0/02+2 3P
FI:PV215Management by Competencies L. Walletzkýzk 2/1/03+2 2P
FI:PV237Strategy and Leadership T. Pitnerk 2/0/24+1 2P
FI:PV271Risk Management in IT T. Pitnerzk 1/1/02+2 2P
25 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Obligatory courses of the specialization/Specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA116Domain Understanding and Modeling J. Ráčekzk 2/23+2 1P
FI:PA194Introduction to Service Science L. Walletzkýzk 2/0/02+2 1P
FI:PA181Services - Systems, Modeling and Execution L. Walletzkýk 0/1/23+1 2P
FI:PV207Business Process Management L. Walletzkýzk 1/1/13+2 2P
18 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti počítačových sítí

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA151Bezdrátové sítě V. Oujezskýzk 2/0/02+2 2P
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 3P
FI:PA191Advanced Computer Networking E. Hladkázk 2/0/02+2 2P
FI:PA211Advanced Topics in Cybersecurity P. Čeledazk 1/2/13+2 2P
FI:PV177Laboratory of Advanced Network Technologies E. Hladkáz 0/2/02 --
FI:PV210Kyberbezpečnost v organizaci J. Vykopalk 2/0/23+1 3P
23 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti ekonomie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV028Applied Information Systems J. Ráčekk 2/0/02+1 3P
FI:PV241Enterprise and Financial Management L. Walletzkýzk 2/0/02+2 2P
7 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA036Projekt z databázových systémů V. Dohnalz 0/22 2-
FI:PA165Enterprise Applications in Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 1-
FI:PV229Multimedia Similarity Searching in Practice M. Batkoz 0/22 2-
FI:PV247Modern Development of User Interfaces T. Pitnerz 0/3/13 1-
FI:PV248Python Seminar P. Ročkaik 0/2/13+1 1-
FI:PV249Vývoj v jazyce Ruby T. Pitnerk 2/2/03+1 1-
20 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti marketingu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV216Marketing Strategy in Service Business L. Walletzkýzk 1/1/13+2 4P
FI:PV240Základy marketingu služeb L. Walletzkýzk 2/0/03+2 3P
10 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti soft skills

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV057Seminář k informační společnosti J. Zlatuškak 0/22+1 --
FI:IV064Information Society J. Zlatuškazk 2/0/02+2 --
ESF:MPP_CEITČeské a evropské právo informačních technologií D. Sehnálekk 2/0/04 --
ESF:MPV_COMACommunication and Managerial Skills Training R. Lukášováz 1/2/04 --
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 --
FI:PA212Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics J. Sedmidubskýzk 2/0/02+2 --
FI:PV209Person Centered Communication T. Pitnerk 2/1/0 Blocks 1.5 day each.3+1 --
FI:PV236Time Management and Effectiveness L. Walletzkýk 2/0/22+1 --
FI:PV263Intercultural Management L. Walletzkýk 1/0/01+1 --
32 kreditů

Free credits/Volitelné kredity

Absolvovat další předměty tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 120 kreditů za celé studium tohoto studijního programu.