FI AZOA Image Processing and Analysis
Název anglicky: Image Processing and Analysis
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FI N-VIZ_A Visual Informatics

Obligatory courses of the programme/Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/2/03+2 2Z
FI:MA018Numerical Methods J. Zelinkazk 2/2/03+2 1P
FI:MV013Statistics for Computer Science P. Hasilzk 2/2/03+2 2P
FI:PA103Object-oriented Methods for Design of Information Systems R. Ošlejšekzk 2/0/02+2 3P
FI:PA010Intermediate Computer Graphics B. Kozlíkovázk 2/0/13+2 1Z
FI:PV021Neural Networks T. Brázdilzk 2/0/24+2 3Z
FI:PV182Human-Computer Interaction S. Kriglsteinzk 2/1/03+2 2Z
FI:PV189Mathematics for Computer Graphics P. Matulazk 2/0/02+2 1Z
FI:VV0353D Modeling J. Chmelíkk 0/2/13+1 3-
FI:SOBHAObhajoba závěrečné práce D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FI:SZMGRStátní zkouška (magisterský studijní program) D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
43 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Obligatory courses of the specialization/Specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MA017Geometric Algorithms M. Čadekzk 2/0/02+2 3P
FI:PA093Computational Geometry Project B. Kozlíkováz 0/1/12 3-
FI:PA166Advanced Methods of Digital Image Processing P. Matulazk 2/23+2 2Z
FI:PA170Digital Geometry M. Maškazk 2/1/03+2 1Z
FI:PA171 -- 0/0- 1P
FI:PA172Image Acquisition M. Kozubekzk 2/02+2 1Z
FI:PA173Mathematical Morphology P. Matulazk 2/2/03+2 2Z
FI:PV187Seminar of digital image processing M. Kozubekz 0/0/22 4Z
FI:PV197GPU Programming J. Filipovičzk 1/1/02+2 3P
FI:PA228Machine Learning in Image Processing P. Matulazk 2/2/14+2 4-
37 kreditů

Free credits/Volitelné kredity

Graduate from other courses in order to collect at least 120 credits in total within the study of this programme.