FI INFMIN Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FI B-INF Informatika

Úvodní informace / Pokyny

Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty vedlejšího studijního plánu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB000Matematické základy informatiky P. Hliněnýzk 2/2/14+2 1Z
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 1Z
FI:PB001Úvod do informačních technologií L. Matyskazk 2/0/02+2 1Z
FI:IB114Úvod do programování a algoritmizace II I. Černázk 2/1/03+2 2Z
FI:PB153Operační systémy a jejich rozhraní J. Ráčekzk 2/0/02+2 2Z
FI:PB156Počítačové sítě E. Hladkázk 2/0/02+2 2Z
FI:PV004UNIX M. Brandejsk 2/0/02+1 2Z
FI:PB168Základy databázových a informačních systémů P. Zezulazk 2/2/03+2 3Z
FI:PB007Software Engineering I B. Bühnovázk 2/2/03+2 3P
FI:PV157Autentizace a řízení přístupu V. Matyášzk 2/0/02+2 3Z
FI:IB110Základy informatiky P. Novotnýzk 2/2/03+2 4-
FI:PV260Software Quality B. Bühnovák 2/2/14+1 4-
FI:SBPripOpakování před SBZZ J. Barnatz 0/0/11 4-
57 kreditů

Propojující předmět dle volby hlavního studijního plánu

Volba jednoho předmětu dle zvoleného hlavního studijního plánu. Cílem této volby je vybudovat propojení oblastí studovaných pod hlavním a vedlejším studijním plánem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV057Seminář k informační společnosti J. Zlatuškak 0/22+1 4-
FI:IV109Modelování a simulace R. Pelánekz 2/1/03 4-
FI:PV165Procesní řízení J. Ráčekk 1/1/02+1 4-
9 kreditů