Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FI HAC Networks and Communication
Název anglicky: Networks and Communication
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-PSKBA Computer Systems, Communication and Security (eng)

Obligatory courses of the programme / Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA158Real Time Systems M. Křetínskýzk 2/02+2 4Z
FI:IV054Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols M. Křetínskýzk 2/1/25+2 3Z
FI:PA191Advanced Computer Networking E. Hladkázk 2/0/02+2 1Z
FI:PV079Applied Cryptography E. Hladkázk 1/1/23+2 3Z
FI:PV260Software Quality E. Hladkák 2/24+1 2Z
25 kreditů

Choice among courses of Mathematics I / Volba předmětu Matematika - I.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV111Probability in Computer Science M. Křetínskýzk 2/2/04+2 1P
FI:MA007Matematická logika M. Křetínskýzk 2/13+2 1P
FI:MA010Graph Theory M. Křetínskýzk 2/1/03+2 1P
FI:MA018Numerical Methods J. Slovákzk 2/2/04+2 1P
22 kreditů

Choice among courses of Mathematics II / Volba předmětu Matematika - II.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV111Probability in Computer Science M. Křetínskýzk 2/2/04+2 1-
FI:MA007Matematická logika M. Křetínskýzk 2/13+2 1-
FI:MA010Graph Theory M. Křetínskýzk 2/1/03+2 1-
FI:MA018Numerical Methods J. Slovákzk 2/2/04+2 1-
22 kreditů

Choice among courses of Informatics / Volba předmětu Informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA101Algoritmika pro těžké problémy M. Křetínskýzk 2/02+2 1Z
FI:IA169System Verification and Assurance V. Matyášzk 2/2/26+2 1Z
12 kreditů

Choice among courses of HW systems / Volba předmětu HW Systémy

For this specialization PA174 is recommended. / V rámci této specializace se doporučuje volba PA174.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA174Design of Digital Systems II A. Horákzk 2/02+2 1P
FI:PA175Digital Systems Diagnostics II A. Horákzk 2/02+2 1-
FI:PA176Architecture of Digital Systems II A. Horákzk 2/02+2 2-
FI:PA190Digital Signal Processing A. Horákzk 2/0/02+2 2-
FI:PV191Projekt z konstrukce digitálních systémů A. Horákk 0/33+1 2-
FI:PV193Akcelerace algoritmů na obvodové úrovni A. Horákzk 2/04+2 2-
FI:PV194Vnější prostředí digitálních systémů A. Horákzk 2/02+2 2-
FI:PV198Aplikace jednočipových počítačů A. Horákk 2/0/13+1 1-
FI:PV200Introduction to hardware description languages A. Horákk 0/2/13+1 1-
38 kreditů

Master's Thesis / Diplomová práce

It is necessary to collect 20 credits for completing Master's Thesis. / Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/020 --
20 kreditů

Obligatory courses for specialization / Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA039Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty E. Hladkázk 2/02+2 4P
FI:PA053Distribuované systémy a middleware E. Hladkázk 2/02+2 2P
FI:PA151Soudobé počítačové sítě E. Hladkázk 2/02+2 2P
FI:PA160Počítačové sítě a jejich aplikace II E. Hladkázk 2/02+2 2P
FI:PV169Základy přenosu dat E. Hladkázk 2/02+2 1P
FI:PV188Principy zpracování a přenosu multimédií E. Hladkázk 2/02+2 3Z
FI:PV233Počítačové sítě a směrovací protokoly E. Hladkázk 2/24+2 3P
FI:PV234Přepínání v LAN, bezdrátové sítě a rozsáhlé sítě E. Hladkázk 2/24+2 4P
36 kreditů