FI PSKA Computer Networks and Communications
Název anglicky: Computer Networks and Communications
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FI N-PSKB_A Computer Systems, Communication and Security

Obligatory courses of the programme / Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA174Fundaments of Cryptography P. Novotnýzk 2/0/13+2 --
FI:MV013Statistics for Computer Science P. Hasilzk 2/2/03+2 2P
FI:PA191Advanced Computer Networking E. Hladkázk 2/0/02+2 1Z
FI:PV079Applied Cryptography V. Matyášzk 1/1/24+2 3Z
FI:SOBHAObhajoba závěrečné práce D. SvobodaSZk 0/0/0- --
FI:SZMGRStátní zkouška (magisterský studijní program) D. SvobodaSZk 0/0/0- --
20 kreditů

Choice among courses of Mathematics / Volba předmětu Matematika

Pass at least 2 courses of the following list

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV111Probability in Computer Science V. Řehákzk 2/2/03+2 1P
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/1/14+2 1P
FI:MA010Graph Theory D. Kráľzk 2/1/03+2 1P
FI:MA012Statistics II O. Pokorazk 2/2/03+2 --
FI:MA015Graph Algorithms J. Obdržálekzk 2/1/03+2 --
FI:MA018Numerical Methods J. Zelinkazk 2/2/03+2 1P
FI:MA026Advanced Combinatorics P. Hliněnýzk 2/1/03+2 --
36 kreditů

Choice among courses of Informatics / Volba předmětu Informatika

Pass at least 1 course of the following list

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA008Computational Logic A. Blumensathzk 2/2/03+2 --
FI:IA101Algoritmika pro těžké problémy I. Černázk 2/02+2 1Z
FI:IA158 -- 0/0- --
FI:IA159Formal Methods for Software Analysis J. Strejčekzk 2/02+2 --
FI:IA169Model Checking J. Strejčekzk 2/1/03+2 1Z
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/2/03+2 --
FI:IV054 -- 0/0- --
23 kreditů

Choice among courses of HW systems / Volba předmětu HW Systémy

Pass at least 2 courses of the following list. For this specialization PA174 is recommended. / V rámci této specializace se doporučuje volba PA174.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA158 -- 0/0- --
FI:PA174Design of Digital Systems II Z. Matějzk 2/02+2 1P
FI:PA175Digital Systems Diagnostics II V. Přenosilzk 2/02+2 1-
FI:PA176Architecture of Digital Systems II Z. Matějzk 2/0/02+2 2-
FI:PA190Digital Signal Processing V. Přenosilzk 2/0/02+2 2-
FI:PA192Secure hardware-based system design Z. Matějzk 2/2/25+2 --
FI:PA221Hardware description languages II Z. Matějk 0/2/13+1 --
FI:PV191Embedded systems seminar Z. Matějk 0/33+1 2-
FI:PV193Akcelerace algoritmů na obvodové úrovni V. Přenosilzk 2/02+2 2-
FI:PV194Vnější prostředí digitálních systémů V. Přenosilzk 2/02+2 2-
FI:PV198Onechip Controllers Z. Matějzk 2/0/13+2 1-
FI:PV200Introduction to hardware description languages Z. Matějk 0/2/13+1 1-
48 kreditů

Master's Thesis / Diplomová práce

It is necessary to collect 20 credits for completing Master's Thesis. / Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 --
20 kreditů

Obligatory courses for specialization / Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA039Supercomputer Architecture and Intensive Computations L. Matyskazk 2/02+2 4P
FI:PA053Distributed Systems and Middleware M. Batkozk 2/0/02+2 2P
FI:PA151Bezdrátové sítě V. Oujezskýzk 2/0/02+2 2P
FI:PA160Net-Centric Computing II L. Matyskazk 2/0/02+2 2P
FI:PV169Základy přenosu dat V. Oujezskýzk 2/0/02+2 1P
FI:PV188Principles of Multimedia Processing and Transport E. Hladkázk 2/0/02+2 3Z
FI:PV233Switching, Routing and Wireless Essentials J. Pelikánzk 2/23+2 3P
FI:PV234Enterprise Networking, Security, and Automation J. Pelikánzk 2/23+2 4P
34 kreditů