FI INFMAJ Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FI B-INF Informatika

Úvodní informace / Pokyny

Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty nejvyšší formou ukončení.

Společné předměty Bc základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB000Matematické základy informatiky P. Hliněnýzk 2/2/14+2 1Z
FI:IB002Algoritmy a datové struktury I I. Černázk 2/2/14+2 2Z
FI:IB015Neimperativní programování J. Barnatzk 2/1/14+2 1Z
FI:IB111Základy programování N. Benešzk 2/2/25+2 1Z
FI:PB006Principy programovacích jazyků a OOP J. Obdržálekzk 2/0/02+2 3Z
FI:PB007Software Engineering I B. Bühnovázk 2/2/03+2 3P
FI:PB071Principy nízkoúrovňového programování P. Švendazk 2/2/14+2 2P
FI:PB151Výpočetní systémy M. Brandejszk 3/0/03+2 1P
FI:PB152Operační systémy P. Ročkaiz 2/0/02 2P
FI:PB154Základy databázových systémů P. Zezulazk 2/1/03+2 1Z
FI:PB156Počítačové sítě E. Hladkázk 2/0/02+2 2Z
FI:PV080Information security and cryptography V. Matyášzk 2/23+2 4Z
FI:SBPripOpakování před SBZZ J. Barnatz 0/0/11 6-
FI:VB000Základy odborného stylu A. Horákk 1/1/02+1 6-
65 kreditů

Bakalářská práce

Povinnost získat 10 kreditů z předmětu SBAPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SBAPRBakalářská práce D. Svobodaz 0/0/010 --
10 kreditů

Povinné předměty rozšiřující základ - skupina I

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB005Formální jazyky a automaty J. Křetínskýzk 2/2/14+2 4Z
FI:MB151Lineární modely O. Klímazk 2/2/03+2 2P
FI:MB152Diferenciální a integrální počet P. Hasilzk 2/2/03+2 3P
FI:MB153Statistika I J. Koláčekzk 2/2/03+2 4P
FI:MB154Diskrétní matematika J. Slovákzk 2/2/03+2 3P
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 2-
30 kreditů

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Získat minimálně 10 kreditů absolvováním následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV123Informatics-Driven Future J. Gruskazk 2/02+2 --
FI:VB003Ekonomický styl myšlení I J. Duškováz 2/0/01 --
FI:VB004Ekonomický styl myšlení II L. Walletzkýk 2/0/02+1 --
FI:VB005Panorama fyziky I J. Humlíčekz 2/0/01 --
FI:VB006Panorama fyziky II J. Humlíčekk 2/0/02+1 --
FI:VB007Filosofie vědy I M. Dokulilz 2/02 --
FI:VB008Filosofie vědy II M. Dokulilz 2/02 --
FI:VB023Folková hudba J. Prokešz 1/12 --
FI:VB041Principy právního myšlení I. Teleck 2/02+1 --
FI:VB042Právo duševního vlastnictví I. Teleczk 2/02+2 --
FI:VV019Vybraná témata z politologie M. Dokulilz 2/02 --
FI:VV024Interpretace textů J. Prokešk 1/12+1 --
FI:VV026Laboratoř slovesné tvorby J. Prokešk 1/12+1 --
FI:VV027Kultura postmoderny J. Prokešz 1/12 --
FI:VV028Psychologie v informatice J. Prokešz 1/1/02 --
FI:VV030Filosofie a teorie mysli M. Dokulilz 2/02 --
FI:VV031Základy výtvarné kultury I M. Žáčkováz 2/0/01 --
FI:VV032Základy výtvarné kultury II M. Žáčkovák 2/0/02+1 --
FI:VV040Divadelní hra J. Prokešk 0/22+1 --
FI:VV063Hygiena práce s počítačem A. Horákk 1/1/02+1 --
FI:VV065Vybrané kapitoly k teorii mysli M. Dokulilz 2/02 --
51 kreditů

Jazyky

Povinně absolvovat VB001. Povinně volba VB035 a VB036, nebo VV043, nebo VV064.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:VB001English Exam E. Rudolfovázk 0/0/01 3-
FI:VB035English I E. Rudolfováz 0/2/01 1-
FI:VB036English II E. Rudolfováz 0/2/02 2-
FI:VV043Academic Writing in English E. Rudolfováz 0/2/05 3-
FI:VV064Academic and Professional Skills in English for IT E. Rudolfovázk 0/2/02+2 2-
13 kreditů

TV

Získat minimálně 2 kredity za tělesnou výchovu.