FI IVVMIN Informatika ve vzdělávání
Název anglicky: Informatics in education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FI B-IVV Informatika ve vzdělávání

Předměty oboru Informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 1P
FI:PB150Architektury výpočetních systémů M. Brandejsk 2/02+1 1Z
FI:IB114Úvod do programování a algoritmizace II I. Černázk 2/1/03+2 2P
FI:PB156Počítačové sítě E. Hladkázk 2/0/02+2 2P
FI:PB153Operační systémy a jejich rozhraní J. Ráčekzk 2/0/02+2 2P
FI:IB000Matematické základy informatiky P. Hliněnýzk 2/2/14+2 3Z
FI:PV157Autentizace a řízení přístupu V. Matyášzk 2/02+2 3Z
FI:IB110Základy informatiky P. Novotnýzk 2/2/03+2 4P
FI:PB007Software Engineering I B. Bühnovázk 2/2/03+2 5Z
FI:PB168Základy databázových a informačních systémů P. Zezulazk 2/2/03+2 5P
47 kreditů

Volba předmětu vývoj aplikací

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB069Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET J. Pelikánzk 2/2/03+2 6P
FI:PB138Základy webového vývoje a značkovacích jazyků T. Pitnerzk 2/23+2 6P
FI:PV256Úvod do mobilního vývoje pro Android J. Ševčíkk 2/2/03+1 6P
14 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:UB001Hodnocení výuky informatického předmětu J. Pelikánk 0/2/13+1 5P
4 kredity

Další podmínky studia

V rámci hlavního studijního plánu absolvovat informatické předměty v rozsahu 15 kreditů, a splnit níže uvedenou volbu.

Volba předmětu programování

Absolvovat alespoň jeden z volby.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB071Principy nízkoúrovňového programování P. Švendazk 2/2/14+2 4P
FI:PB161Programování v jazyce C++ N. Benešzk 2/2/03+2 4P
FI:PB162Programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 4P
16 kreditů