FI DEV Návrh a vývoj softwarových systémů
Název anglicky: Design and development of software systems
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-SWE Softwarové inženýrství

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA017Software Engineering II J. Ráčekzk 2/0/02+2 1P
FI:PV157Autentizace a řízení přístupu V. Matyášzk 2/02+2 2Z
FI:PV260Software Quality B. Bühnovák 2/2/14+1 2Z
FI:PA179Project Management J. Ráčekzk 1/1/02+2 2P
FI:SA200Internship - Software Engineering J. Ráčekk 0/0/0 Stáž v minimálním rozsahu 400 hodin (12 týdnů).15+1 3-
FI:PA053Distributed Systems and Middleware M. Batkozk 2/0/02+2 4P
37 kreditů

Programování

Získat alespoň 12 kreditů z těchto předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV168Seminář z programování v jazyce Java B. Bühnovák 2/2/03+1 1-
FI:PA165Enterprise Applications in Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 2Z
FI:PV178Úvod do vývoje v C#/.NET J. Pelikánk 1/2/03+1 2-
FI:PV179Vývoj systémů v C#/.NET B. Bühnovák 2/2/03+1 1Z
FI:PV264Seminar on programming in C++ N. Benešk 0/2/13+1 2-
FI:PV248Python Seminar P. Ročkaik 0/2/13+1 1-
FI:PV249Vývoj v jazyce Ruby T. Pitnerk 2/2/03+1 1-
FI:PV255Game Development I J. Chmelíkz 2/2/14 1-
FI:PV197GPU Programming J. Filipovičzk 1/12+2 1-
FI:PV198Onechip Controllers Z. Matějzk 2/0/13+2 1-
FI:PV288Python P. Ročkaiz 2/0/02 1-
44 kreditů

Pokročilé programování

Absolvovat jeden z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA165Enterprise Applications in Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 2Z
FI:PV179Vývoj systémů v C#/.NET B. Bühnovák 2/2/03+1 1Z
9 kreditů

Ukládání dat

Absolvovat jeden z následujících předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV003Architektura relačních databázových systémů M. Batkozk 2/1/03+2 2P
FI:PV062Organizace souborů J. Staudekzk 2/02+2 2P
9 kreditů

Počítačové sítě

Absolvovat jeden z následujících předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 1Z
FI:PA191Advanced Computer Networking E. Hladkázk 2/0/02+2 1Z
8 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Povinne předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA103Object-oriented Methods for Design of Information Systems R. Ošlejšekzk 2/0/02+2 1P
FI:PA187Správa projektu a projekt B. Bühnováz 1/0/45 2P
FI:PV239Vývoj aplikací pro mobilní platformy B. Bühnovák 2/1/14+1 2P
FI:PA036Projekt z databázových systémů V. Dohnalz 0/22 4P
16 kreditů

Analýza a návrh

Absolvovat jeden z následujících předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV167Seminář návrhových a architektonických vzorů R. Ošlejšekz 0/2/13 1P
FI:PV258Software Requirements Engineering T. Pitnerzk 2/02+2 2P
7 kreditů

Datová analytika

Absolvovat jeden z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA220Database systems for data analytics V. Dohnalzk 2/0/02+2 3Z
FI:PV274Data Quality Management Seminar M. Gezk 0/2/01+2 3Z
7 kreditů

Bezpečnost

Absolvovat jeden z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA193Seminar on secure coding principles and practices L. Chmielewskiz 0/2/13 1Z
FI:PV276Seminář simulace kyberútoků J. Vykopalk 0/2/13+1 2P
7 kreditů

Uživatelské rozhraní

Absolvovat jeden z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV247Modern Development of User Interfaces T. Pitnerz 0/3/13 3P
FI:PV278Vývoj intuitivních uživatelských rozhraní B. Bühnováz 0/3/14 4P
7 kreditů

Volitelné kredity

Absolvovat další předměty tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 120 kreditů za celé studium tohoto studijního programu.