FI DEV Návrh a vývoj softwarových systémů
Název anglicky: Design and development of software systems
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-SWE Softwarové inženýrství

Povinné předměty studijního programu (rtonpnkh)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA017Information Systems Management J. Ráčekzk 2/0/02+2 1P
FI:PV157Autentizace a řízení přístupu V. Matyášzk 2/0/02+2 3Z
FI:PV260Software Quality B. Bühnovák 2/2/14+1 4Z
FI:PA179Project Management J. Ráčekzk 1/1/02+2 2P
FI:PA053Distributed Systems and Middleware M. Batkozk 2/0/02+2 4P
FI:SOBHAObhajoba závěrečné práce D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FI:SZMGRStátní zkouška (magisterský studijní program) D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FI:SA200Internship - Software Engineering J. Ráčekk 0/0/0 Stáž v minimálním rozsahu 400 hodin (12 týdnů).15+1 3-
37 kreditů

Programování

Získat alespoň 12 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA014Advanced Functional Programming J. Obdržálekzk 2/02+2 2-
FI:IB016Seminář z funkcionálního programování M. Jonášz 1/1/02 2-
FI:PA165Enterprise Applications in Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 2Z
FI:PV179Vývoj systémů v C#/.NET B. Bühnovák 2/2/03+1 1Z
FI:PV168Seminář z programování v jazyce Java B. Bühnovák 2/2/03+1 1-
FI:PV178Úvod do vývoje v C#/.NET M. Macákk 1/2/03+1 2-
FI:PV264Seminar on programming in C++ N. Benešk 0/2/13+1 2-
FI:PV248Python Seminar P. Ročkaik 0/2/13+1 1-
FI:PV249Vývoj v jazyce Ruby T. Pitnerk 2/2/03+1 1-
FI:PV255Game Development I J. Chmelíkz 2/2/14 1-
FI:PV197GPU Programming J. Filipovičzk 1/1/02+2 1-
FI:PV198Onechip Controllers Z. Matějzk 2/0/13+2 1-
FI:PV239Vývoj aplikací pro mobilní platformy B. Bühnovák 2/1/14+1 2-
FI:PV281Programování v jazyce Rust T. Pitnerk 2/2/14+1 1-
FI:PV288Python P. Ročkaiz 2/0/02 1-
FI:PV292Multiplatformní vývoj Flutter aplikací B. Bühnovák 2/1/14+1 1-
65 kreditů

Pokročilé programování

Absolvovat jeden z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA165Enterprise Applications in Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 2Z
FI:PV179Vývoj systémů v C#/.NET B. Bühnovák 2/2/03+1 1Z
9 kreditů

Ukládání dat

Absolvovat jeden z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV003Architektura relačních databázových systémů M. Batkozk 2/1/03+2 2P
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 2-
10 kreditů

Počítačové sítě

Absolvovat jeden z následujících předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 1Z
FI:PA191Advanced Computer Networking E. Hladkázk 2/0/02+2 1Z
8 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Povinne předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA103Object-oriented Methods for Design of Information Systems R. Ošlejšekzk 2/0/02+2 1P
FI:PA187Správa projektu a projekt B. Bühnováz 1/0/45 2P
FI:PA036Projekt z databázových systémů V. Dohnalz 0/2/02 4P
11 kreditů

Rozšířené programování

Získat alespoň 17 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA014Advanced Functional Programming J. Obdržálekzk 2/02+2 2-
FI:IB016Seminář z funkcionálního programování M. Jonášz 1/1/02 2-
FI:PA165Enterprise Applications in Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 2-
FI:PA200Cloud Computing B. Bühnovák 2/0/02+1 2-
FI:PV179Vývoj systémů v C#/.NET B. Bühnovák 2/2/03+1 1-
FI:PV168Seminář z programování v jazyce Java B. Bühnovák 2/2/03+1 1-
FI:PV178Úvod do vývoje v C#/.NET M. Macákk 1/2/03+1 2-
FI:PV264Seminar on programming in C++ N. Benešk 0/2/13+1 1-
FI:PV248Python Seminar P. Ročkaik 0/2/13+1 1-
FI:PV249Vývoj v jazyce Ruby T. Pitnerk 2/2/03+1 2-
FI:PV255Game Development I J. Chmelíkz 2/2/14 1-
FI:PV197GPU Programming J. Filipovičzk 1/1/02+2 1-
FI:PV198Onechip Controllers Z. Matějzk 2/0/13+2 1-
FI:PV239Vývoj aplikací pro mobilní platformy B. Bühnovák 2/1/14+1 2-
FI:PV281Programování v jazyce Rust T. Pitnerk 2/2/14+1 1-
FI:PV288Python P. Ročkaiz 2/0/02 1-
FI:PV292Multiplatformní vývoj Flutter aplikací B. Bühnovák 2/1/14+1 1-
68 kreditů

Datová analytika

Absolvovat jeden z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA220Database systems for data analytics V. Dohnalzk 2/0/02+2 3Z
FI:PA212Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics J. Sedmidubskýzk 2/0/02+2 3-
8 kreditů

Analýza a návrh

Absolvovat jeden z následujících předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV167Seminář návrhových a architektonických vzorů R. Ošlejšekz 0/2/13 1P
FI:PV258Software Requirements Engineering T. Pitnerzk 2/02+2 1P
FI:PV293Softwarové architektury B. Bühnovák 0/2/13+1 1-
11 kreditů

Informační bezpečnost

Absolvovat jeden z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV286Secure coding principles and practices L. Chmielewskizk 2/0/13+2 2-
FI:PV276Seminář simulace kyberútoků J. Vykopalk 0/2/13+1 2P
FI:PV017Řízení informační bezpečnosti V. Matyášzk 1/0/01+2 2-
12 kreditů

Uživatelské rozhraní

Absolvovat jeden z následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV247Modern Development of User Interfaces T. Pitnerz 0/3/13 3P
FI:PV278Vývoj intuitivních uživatelských rozhraní B. Bühnováz 0/3/14 3P
FI:PV182Human-Computer Interaction S. Kriglsteinzk 2/1/03+2 3-
12 kreditů

Volitelné kredity

Absolvovat další předměty tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 120 kreditů za celé studium tohoto studijního programu.