Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FI PPJ Principy programovacích jazyků
Název anglicky: Principles of programming languages
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-TI_ Teoretická informatika

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA006Vybrané kapitoly z teorie automatů M. Křetínskýzk 2/1/03+2 1Z
FI:IA008Computational Logic M. Křetínskýzk 2/2/04+2 1Z
FI:MA007Matematická logika M. Křetínskýzk 2/13+2 1Z
FI:IA012Složitost M. Křetínskýzk 2/02+2 2Z
FI:IV003Algoritmy a datové struktury II M. Křetínskýzk 2/24+2 2Z
FI:PA152Efektivní využívání databázových systémů E. Hladkázk 2/02+2 2Z
FI:IV054Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols M. Křetínskýzk 2/1/25+2 3Z
FI:IV111Probability in Computer Science M. Křetínskýzk 2/2/04+2 3P
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 3Z
47 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/020 4-
20 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA010Principles of Programming Languages M. Křetínskýzk 2/02+2 2Z
FI:IA011Sémantiky programovacích jazyků M. Křetínskýzk 2/13+2 2Z
FI:IA014Advanced Functional Programming M. Křetínskýzk 2/02+2 2Z
FI:IA081Lambda calculus M. Křetínskýzk 2/03+2 4Z
FI:IA158Real Time Systems M. Křetínskýzk 2/02+2 4Z
FI:IV010Komunikace a paralelismus M. Křetínskýzk 2/02+2 2Z
FI:PA008Překladače M. Křetínskýzk 3/03+2 1Z
FI:PA037Projekt z překladačů M. Křetínskýz 0/22 2-
33 kreditů

Volitelné kredity