Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FI FVAP Formální verifikace a analýza programů
Název anglicky: Formal verification and program analysis
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-TI_ Teoretická informatika

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA006Vybrané kapitoly z teorie automatů M. Křetínskýzk 2/1/03+2 1Z
FI:IA008Computational Logic M. Křetínskýzk 2/2/04+2 1Z
FI:MA007Matematická logika M. Křetínskýzk 2/13+2 1Z
FI:IA012Složitost M. Křetínskýzk 2/02+2 2Z
FI:IV003Algoritmy a datové struktury II M. Křetínskýzk 2/24+2 2Z
FI:PA152Efektivní využívání databázových systémů E. Hladkázk 2/02+2 2Z
FI:IV054Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols M. Křetínskýzk 2/1/25+2 3Z
FI:IV111Probability in Computer Science M. Křetínskýzk 2/2/04+2 3P
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 3Z
47 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/020 4-
20 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA010Principles of Programming Languages M. Křetínskýzk 2/02+2 2Z
FI:IA011Sémantiky programovacích jazyků M. Křetínskýzk 2/13+2 2Z
FI:IA159Formal Verification Methods M. Křetínskýzk 2/02+2 2Z
FI:IA168Algorithmic game theory M. Křetínskýzk 2/02+2 1Z
FI:IA169System Verification and Assurance V. Matyášzk 2/2/26+2 1Z
FI:IV022Návrh a verifikace algoritmů M. Křetínskýzk 2/02+2 2Z
FI:PA008Překladače M. Křetínskýzk 3/03+2 1Z
FI:PV260Software Quality E. Hladkák 2/24+1 4Z
39 kreditů

Alespoň 4 kredity z následujících předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA072Seminar on Concurrency M. Křetínskýk 0/2/02+1 3-
FI:IV074Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů M. Křetínskýz 0/0/22 4-
FI:IV115Seminář laboratoře paralelních a distribuovaných systémů M. Křetínskýk 0/22+1 3-
8 kreditů

Volitelné kredity