FI FVP Formální verifikace a analýza programů
Název anglicky: Formal verification and program analysis
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-TEI Teoretická informatika

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA006Vybrané kapitoly z teorie automatů M. Křetínskýzk 2/1/03+2 1Z
FI:IA008Computational Logic A. Blumensathzk 2/2/03+2 1Z
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/13+2 1Z
FI:IA012Složitost I. Černázk 2/02+2 2Z
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/2/03+2 2Z
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 2Z
FI:IV054Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols J. Gruskazk 2/1/25+2 3Z
FI:IV111Probability in Computer Science V. Řehákzk 2/2/03+2 3P
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 3Z
45 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA010Principles of Programming Languages A. Blumensathzk 2/02+2 2Z
FI:IA011Sémantiky programovacích jazyků A. Kučerazk 2/13+2 2Z
FI:IA159Formal Verification Methods J. Strejčekzk 2/02+2 2Z
FI:IA168Algorithmic game theory T. Brázdilzk 2/02+2 1Z
FI:IA169System Verification and Assurance J. Barnatzk 2/0/24+2 1Z
FI:IV022Návrh a verifikace algoritmů L. Brimzk 2/02+2 2Z
FI:PA008Překladače M. Křetínskýzk 3/03+2 1Z
FI:PV260Software Quality B. Bühnovák 2/2/14+1 4Z
37 kreditů

Alespoň 4 kredity z následujících předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA072Seminar on Verification J. Strejčekz 0/2/02 3-
FI:IV074Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů J. Barnatz 0/0/22 4-
FI:IV115Seminář laboratoře paralelních a distribuovaných systémů J. Barnatz 0/22 3-
6 kreditů

Volitelné kredity