FI IN Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FI B-INF Informatika

Úvodní informace / Pokyny

Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty nejvyšší formou ukončení.

Společné předměty Bc základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB000Matematické základy informatiky P. Hliněnýzk 2/2/14+2 1Z
FI:IB002Algoritmy a datové struktury I I. Černázk 2/2/14+2 2Z
FI:IB015Neimperativní programování J. Barnatzk 2/1/14+2 1Z
FI:IB111Základy programování N. Benešzk 2/2/25+2 1Z
FI:PB006Principy programovacích jazyků a OOP J. Obdržálekzk 2/0/02+2 3Z
FI:PB007Software Engineering I B. Bühnovázk 2/2/03+2 3P
FI:PB071Principy nízkoúrovňového programování P. Švendazk 2/2/14+2 2P
FI:PB151Výpočetní systémy M. Brandejszk 3/0/03+2 1P
FI:PB152Operační systémy P. Ročkaiz 2/0/02 2P
FI:PB154Základy databázových systémů P. Zezulazk 2/1/03+2 1Z
FI:PB156Počítačové sítě E. Hladkázk 2/0/02+2 2Z
FI:PV080Information security and cryptography V. Matyášzk 2/23+2 4Z
FI:SBPripOpakování před SBZZ J. Barnatz 0/0/11 6-
FI:VB000Základy odborného stylu A. Horákk 1/1/02+1 6-
65 kreditů

Bakalářská práce

Povinnost získat 10 kreditů z předmětu SBAPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SBAPRBakalářská práce D. Svobodaz 0/0/010 --
10 kreditů

Povinné předměty rozšiřující základ - skupina I

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB005Formální jazyky a automaty J. Křetínskýzk 2/2/14+2 4Z
FI:MB151Lineární modely O. Klímazk 2/2/03+2 2P
FI:MB152Diferenciální a integrální počet P. Hasilzk 2/2/03+2 3P
FI:MB153Statistika I J. Koláčekzk 2/2/03+2 4P
FI:MB154Diskrétní matematika J. Slovákzk 2/2/03+2 3P
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 2-
30 kreditů

Povinné předměty rozšiřující základ - skupina II

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB031Úvod do strojového učení T. Brázdilzk 2/2/03+2 6Z
FI:IB107Vyčíslitelnost a složitost J. Strejčekzk 2/1/03+2 5P
FI:PB016Úvod do umělé inteligence A. Horákzk 2/2/03+2 5P
15 kreditů

Volba pokročilé programování, alespoň jeden z následujících

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB069Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET J. Pelikánzk 2/2/03+2 4-
FI:PB161Programování v jazyce C++ N. Benešzk 2/2/03+2 4-
FI:PB162Programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 4-
15 kreditů

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Získat minimálně 10 kreditů absolvováním následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV123Informatics-Driven Future J. Gruskazk 2/02+2 --
FI:VB003Ekonomický styl myšlení I J. Duškováz 2/0/01 --
FI:VB004Ekonomický styl myšlení II L. Walletzkýk 2/0/02+1 --
FI:VB005Panorama fyziky I J. Humlíčekz 2/0/01 --
FI:VB006Panorama fyziky II J. Humlíčekk 2/0/02+1 --
FI:VB007Filosofie vědy I M. Dokulilz 2/02 --
FI:VB008Filosofie vědy II M. Dokulilz 2/02 --
FI:VB023Folková hudba J. Prokešz 1/12 --
FI:VB041Principy právního myšlení I. Teleck 2/02+1 --
FI:VB042Právo duševního vlastnictví I. Teleczk 2/02+2 --
FI:VV019Vybraná témata z politologie M. Dokulilz 2/02 --
FI:VV024Interpretace textů J. Prokešk 1/12+1 --
FI:VV026Laboratoř slovesné tvorby J. Prokešk 1/12+1 --
FI:VV027Kultura postmoderny J. Prokešz 1/12 --
FI:VV028Psychologie v informatice J. Prokešz 1/1/02 --
FI:VV030Filosofie a teorie mysli M. Dokulilz 2/02 --
FI:VV031Základy výtvarné kultury I M. Žáčkováz 2/0/01 --
FI:VV032Základy výtvarné kultury II M. Žáčkovák 2/0/02+1 --
FI:VV040Divadelní hra J. Prokešk 0/22+1 --
FI:VV063Hygiena práce s počítačem A. Horákk 1/1/02+1 --
FI:VV065Vybrané kapitoly k teorii mysli M. Dokulilz 2/02 --
FI:VV074Laboratoř divadelní tvorby A. Horákz 0/0/11 --
52 kreditů

Jazyky

Povinně absolvovat VB001. Povinně volba VB035 a VB036, nebo VV064.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:VB001English Exam E. Rudolfovázk 0/0/01 3-
FI:VB035English I E. Rudolfováz 0/2/01 1-
FI:VB036English II E. Rudolfováz 0/2/02 2-
FI:VV064Academic and Professional Skills in English for IT E. Rudolfovázk 0/2/02+2 2-
8 kreditů

TV

Získat minimálně 2 kredity za tělesnou výchovu.

Zaměření v akademickém Bc

Povinně splnit podmínky alespoň jednoho bloku zaměření.

Zaměření všeobecné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MV008Algebra I M. Čadekzk 2/2/03+2 3-
FI:PV065UNIX -- programování a správa systému I J. Kasprzakzk 2/02+2 3-
FI:PB009Principles of Computer Graphics B. Kozlíkovázk 2/1/03+2 4-
FI:PV003Architektura relačních databázových systémů M. Batkozk 2/1/03+2 4-
FI:IB109Návrh a implementace paralelních systémů J. Barnatzk 2/0/02+2 5-
FI:PV028Applied Information Systems J. Ráčekk 2/0/02+1 5-
FI:PV005Služby počítačových sítí M. Brandejsz 2/0/02 6-
28 kreditů

Zaměření počítačové systémy, komunikace, bezpečnost a zpracování dat

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV065UNIX -- programování a správa systému I J. Kasprzakzk 2/02+2 3-
FI:PV170Konstrukce digitálních systémů V. Přenosilzk 2/0/13+2 3-
FI:PV005Služby počítačových sítí M. Brandejsz 2/0/02 4-
FI:PB138Základy webového vývoje a značkovacích jazyků T. Pitnerzk 2/23+2 4-
FI:PV077UNIX -- programování a správa systému II J. Kasprzakzk 2/0/02+2 4-
FI:IB109Návrh a implementace paralelních systémů J. Barnatzk 2/0/02+2 5-
FI:PV062Organizace souborů J. Staudekzk 2/02+2 6-
28 kreditů

Zaměření vizuální informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB130Úvod do digitálního zpracování obrazu P. Matulazk 2/1/03+2 3Z
FI:PB009Principles of Computer Graphics B. Kozlíkovázk 2/1/03+2 4-
FI:PV112Computer Graphics API J. Byškazk 2/2/03+2 5Z
FI:PV2723D Modelling J. Chmelíkk 0/2/13+1 5Z
FI:PV131Digitální zpracování obrazu M. Kozubekzk 2/23+2 6Z
24 kreditů
Volba PV160/PV162
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV160Human-Computer Interaction Laboratory J. Chmelíkz 0/0/22 6-
FI:PV162Projekt z digitálního zpracování obrazů P. Matulak 0/2/02+1 6-
5 kreditů

Zaměření grafický design

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB130Úvod do digitálního zpracování obrazu P. Matulazk 2/1/03+2 3-
FI:PV123Základy vizuální komunikace H. Lukášovák 2/0/02+1 3-
FI:PB009Principles of Computer Graphics B. Kozlíkovázk 2/1/03+2 4-
FI:PV078Graphic Design I H. Lukášovák 1/1/02+1 4-
FI:PV066Typography I H. Lukášovák 1/1/02+1 5-
FI:PV2723D Modelling J. Chmelíkk 0/2/13+1 5-
FI:PV084Písmo I H. Lukášovák 1/12+1 6-
FI:PV131Digitální zpracování obrazu M. Kozubekzk 2/23+2 6-
31 kreditů

Zaměření bioinformatika a systémová biologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV107Bioinformatika I M. Lexazk 2/1/02+2 3-
FI:VV071Biochemie pro informatiky I. Koutnázk 2/02+2 3-
FI:PA052Úvod do systémové biologie L. Brimzk 2/02+2 4-
FI:VV072Molekulární biologie pro informatiky I. Koutnázk 2/02+2 4-
FI:IV114Projekt z bioinformatiky a systémové biologie M. Lexak 0/1/12+1 5-
FI:PB051Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii M. Lexazk 1/12+2 6-
23 kreditů

Zaměření matematická informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MV008Algebra I M. Čadekzk 2/2/03+2 3-
FI:IV109Modelování a simulace R. Pelánekzk 2/1/03+2 4-
FI:IV119Seminar on Discrete Mathematical Methods P. Hliněnýk 0/2/02+1 4-
FI:MA010Graph Theory D. Kráľzk 2/1/03+2 5-
FI:MA018Numerical Methods J. Zelinkazk 2/2/03+2 5-
23 kreditů

Zaměření zpracování přirozeného jazyka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MV008Algebra I M. Čadekzk 2/2/03+2 3-
FI:IB030Úvod do počítačového zpracování přirozeného jazyka A. Horákzk 2/02+2 4-
FI:IB047Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie P. Rychlýzk 2/02+2 4-
FI:PB095Úvod do počítačového zpracování řeči L. Bártekzk 2/0/02+2 5-
FI:PB106Projekt z korpusové lingvistiky P. Rychlýz 0/22 5-
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/2/02+1 6-
22 kreditů

Zaměření matematika na PřF

Nahrazuje matematické kurzy MB15x ve společném základu a tvoří matematické zaměření. Celkový rozsah cca 40 kreditů.

Volitelné předměty

Absolvovat další předměty tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 180.