Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FI IN Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FI B-IN_ Informatika

Společné předměty Bc základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB000Matematické základy informatiky M. Křetínskýzk 2/2/03+2 1Z
FI:IB002Algoritmy a datové struktury I M. Křetínskýzk 2/24+2 2Z
FI:IB015Neimperativní programování M. Křetínskýzk 2/2/04+2 1Z
FI:IB111Základy programování E. Hladkázk 2/2/04+2 1Z
FI:PB006Principy programovacích jazyků a OOP J. Obdržálekzk 2/1/03+2 3Z
FI:PB007Softwarové inženýrství I E. Hladkázk 2/2/04+2 3P
FI:PB071Principy nízkoúrovňového programování E. Hladkázk 2/24+2 2P
FI:PB150Architektury výpočetních systémů E. Hladkák 2/02+1 1P
FI:PB152Operační systémy E. Hladkázk 2/0/02+2 2P
FI:PB154Základy databázových systémů E. Hladkázk 2/13+2 1Z
FI:PB156Počítačové sítě E. Hladkázk 2/02+2 2Z
FI:PV080Ochrana dat a informačního soukromí E. Hladkázk 2/02+2 4Z
FI:SBPripOpakování před SBZZ J. Barnatz 0/0/11 6-
FI:VB000Základy odborného stylu A. Horákk 1/1/02+1 6-
64 kreditů

Bakalářská práce

Povinnost získat 10 kreditů z předmětu SBAPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SBAPRBakalářská práce P. Matulaz 0/010 --
10 kreditů

Povinné předměty rozšiřující základ - skupina I

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB005Formální jazyky a automaty M. Křetínskýzk 4/2/06+2 4Z
FI:MB151Lineární modely O. Klímazk 2/2/03+2 2P
FI:MB152Diferenciální a integrální počet P. Hasilzk 2/2/03+2 3P
FI:MB153Statistika I J. Koláčekzk 2/2/03+2 4P
FI:MB154Diskrétní matematika J. Slovákzk 2/2/03+2 3P
FI:PV004UNIX E. Hladkázk 2/02+2 2-
32 kreditů

Povinné předměty rozšiřující základ - skupina II

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB031Úvod do strojového učení M. Křetínskýzk 2/2/04+2 6Z
FI:IB107Vyčíslitelnost a složitost M. Křetínskýzk 2/1/03+2 5P
FI:PB016Umělá inteligence I A. Horákzk 2/03+2 5P
16 kreditů

Volba pokročilé programování, alespoň jeden z následujících

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB069Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET E. Hladkázk 2/24+2 4-
FI:PB161Programování v jazyce C++ E. Hladkázk 2/2/04+2 4-
FI:PB162Programování v jazyce Java E. Hladkázk 2/2/04+2 4-
18 kreditů

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Získat minimálně 10 kreditů absolvováním následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV123Informatics-Driven Future M. Křetínskýzk 2/02+2 --
FI:VB003Ekonomický styl myšlení I A. Horákz 2/0/01 --
FI:VB004Ekonomický styl myšlení II A. Horákk 2/0/02+1 --
FI:VB005Panorama fyziky I J. Humlíčekz 2/0/01 --
FI:VB006Panorama fyziky II A. Horákk 2/02+1 --
FI:VB007Filosofie vědy I A. Horákz 2/02 --
FI:VB008Filosofie vědy II A. Horákk 2/02+1 --
FI:VB023Folková hudba A. Horákz 1/12 --
FI:VB041Principy právního myšlení E. Hladkák 2/02+1 --
FI:VB042Právo duševního vlastnictví E. Hladkázk 2/02+2 --
FI:VV019Vybraná témata z politologie A. Horákz 2/02 --
FI:VV024Interpretace textů A. Horákk 1/12+1 --
FI:VV026Laboratoř slovesné tvorby A. Horákk 1/12+1 --
FI:VV027Kultura postmoderny A. Horákz 1/12 --
FI:VV028Psychologie v informatice A. Horákz 1/12 --
FI:VV030Filosofie a teorie mysli A. Horákz 2/02 --
FI:VV031Základy výtvarné kultury I P. Matulaz 2/0/01 --
FI:VV032Základy výtvarné kultury II P. Matulak 2/0/02+1 --
FI:VV040Divadelní hra A. Horákk 0/22+1 --
FI:VV063Hygiena práce s počítačem A. Horákk 1/1/02+1 --
FI:VV065Vybrané kapitoly k teorii mysli A. Horákz 2/02 --
FI:VV074Laboratoř divadelní tvorby A. Horákz 0/0/11 --
53 kreditů

Jazyky

Povinně absolvovat VB001. Povinně volba VB035 a VB036, nebo VV064.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:VB001Specialist English E. Trumpešová - Rudolfovázk 0/0/01 3-
FI:VB035English I E. Trumpešová - Rudolfováz 0/2/02 1-
FI:VB036English II E. Trumpešová - Rudolfováz 0/2/02 2-
FI:VV064Academic and professional skills in English for IT E. Trumpešová - Rudolfovázk 0/2/02+2 2-
9 kreditů

TV

Získat minimálně 2 kredity za tělesnou výchovu.

Zaměření v akademickém Bc

Zaměření všeobecné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MV008Algebra I M. Čadekzk 2/24+2 3-
FI:PV065UNIX -- programování a správa systému I E. Hladkák 2/02+1 3-
FI:PB009Základy počítačové grafiky P. Matulazk 2/13+2 4-
FI:PV003Architektura relačních databázových systémů E. Hladkázk 2/13+2 4-
FI:IB109Návrh a implementace paralelních systémů M. Křetínskýzk 2/02+2 5-
FI:PV028Aplikační informační systémy E. Hladkák 2/02+1 5-
FI:PV005Služby počítačových sítí E. Hladkáz 2/0/02 6-
28 kreditů

Zaměření počítačové systémy, komunikace, bezpečnost a zpracování dat

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV065UNIX -- programování a správa systému I E. Hladkák 2/02+1 3-
FI:PV170Konstrukce digitálních systémů A. Horákzk 2/02+2 3-
FI:PV005Služby počítačových sítí E. Hladkáz 2/0/02 4-
FI:PB138Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace E. Hladkázk 2/13+2 4-
FI:PV077UNIX -- programování a správa systému II E. Hladkák 2/02+1 4-
FI:IB109Návrh a implementace paralelních systémů M. Křetínskýzk 2/02+2 5-
FI:PV062Organizace souborů E. Hladkázk 2/02+2 6-
25 kreditů

Zaměření vizuální informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB130Úvod do digitálního zpracování obrazu P. Matulazk 2/13+2 3Z
FI:PB009Základy počítačové grafiky P. Matulazk 2/13+2 4-
FI:PV112Programování grafických aplikací P. Matulazk 2/24+2 5Z
FI:PV272Modelování ve 3D J. Sochork 0/2/13+1 5Z
FI:PV131Digitální zpracování obrazu P. Matulazk 2/24+2 6Z
26 kreditů
Volba PV160/PV162
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV160Human-Computer Interaction Laboratory P. Matulaz 0/0/22 6-
FI:PV162Projekt z digitálního zpracování obrazů P. Matulak 0/2/02+1 6-
5 kreditů

Zaměření grafický design

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB130Úvod do digitálního zpracování obrazu P. Matulazk 2/13+2 3-
FI:PV123Základy vizuální komunikace P. Matulak 2/02+1 3-
FI:PB009Základy počítačové grafiky P. Matulazk 2/13+2 4-
FI:PV078Grafický design I P. Matulak 1/12+1 4-
FI:PV066Typografie I P. Matulak 1/12+1 5-
FI:PV272Modelování ve 3D J. Sochork 0/2/13+1 5-
FI:PV084Písmo I P. Matulak 1/12+1 6-
FI:PV131Digitální zpracování obrazu P. Matulazk 2/24+2 6-
32 kreditů

Zaměření bioinformatika a systémová biologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV107Bioinformatika I A. Horákzk 2/1/02+2 3-
FI:VV071Biochemie pro informatiky P. Matulazk 2/02+2 3-
FI:PA052Úvod do systémové biologie A. Horákzk 2/02+2 4-
FI:VV072Molekulární biologie pro informatiky P. Matulazk 2/02+2 4-
FI:IV114Projekt z bioinformatiky a systémové biologie A. Horákk 0/1/12+1 5-
FI:PB051Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii A. Horákzk 1/12+2 6-
23 kreditů

Zaměření matematická informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MV008Algebra I M. Čadekzk 2/24+2 3-
FI:IV109Modelování a simulace A. Horákzk 2/13+2 4-
FI:IV119Seminar on Discrete Mathematical Methods M. Křetínskýk 0/2/02+1 4-
FI:MA010Graph Theory M. Křetínskýzk 2/1/03+2 5-
FI:MA018Numerical Methods J. Slovákzk 2/2/04+2 5-
25 kreditů

Zaměření zpracování přirozeného jazyka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MV008Algebra I M. Čadekzk 2/24+2 3-
FI:IB030Úvod do počítačové lingvistiky A. Horákzk 2/02+2 4-
FI:IB047Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie A. Horákzk 2/0/02+2 4-
FI:PB095Úvod do počítačového zpracování řeči A. Horákzk 2/02+2 5-
FI:PB106Projekt z korpusové lingvistiky A. Horákz 0/22 5-
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/22+1 6-
23 kreditů

Zaměření matematika na PřF

Nahrazuje matematické kurzy MB15x ve společném základu a tvoří matematické zaměření. Celkový rozsah cca 40 kreditů.

Volitelné předměty