FI UCIMAJ Učitelství informatiky pro střední školy
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FI N-UCI Učitelství informatiky pro střední školy

Volitelné kredity

Absolvovat další předměty v oboru informatika tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 80 kreditů v rámci tohoto hlavního studijního plánu.

Povinné předměty (tihplrhn)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV094Technické vybavení počítačů J. Pelikánzk 3/0/03+2 1P
FI:PV175Správa systémů MS Windows I B. Regnerk 1/2/03+1 3P
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 2Z
FI:UA104Didaktika informatiky I J. Pelikánk 0/2/02+1 2P
FI:UA105Didaktika informatiky II J. Pelikánzk 1/2/03+2 3P
FI:UA442Pedagogická praxe z informatiky I J. Pelikánz 0/0/44 2-
FI:UA542Pedagogická praxe z informatiky II J. Pelikánz 0/0/44 3-
FI:UA642Pedagogická praxe z informatiky III J. Pelikánz 0/0/22 4-
FI:SOBHAObhajoba závěrečné práce D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FI:SZMGRStátní zkouška (magisterský studijní program) D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1Z
PřF:XS092Školský management J. Kratochvílovák 2/0/02 1-
PřF:XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky E. Klimeckák 2/0/02 1P
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/2/02 3-
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1Z
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/2/02 1P
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 3P
48 kreditů

Diplomová práce

Získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 4-
20 kreditů