Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FI PVA Programování a vývoj aplikací
Název anglicky: Programming and development
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FI B-PVA_ Programování a vývoj aplikací

Společné předměty Bc základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB000Matematické základy informatiky M. Křetínskýzk 2/2/03+2 1Z
FI:IB002Algoritmy a datové struktury I M. Křetínskýzk 2/24+2 2Z
FI:IB015Neimperativní programování M. Křetínskýzk 2/2/04+2 1Z
FI:IB111Základy programování E. Hladkázk 2/2/04+2 1Z
FI:PB006Principy programovacích jazyků a OOP J. Obdržálekzk 2/1/03+2 3Z
FI:PB007Softwarové inženýrství I E. Hladkázk 2/2/04+2 3P
FI:PB071Principy nízkoúrovňového programování E. Hladkázk 2/24+2 2P
FI:PB150Architektury výpočetních systémů E. Hladkák 2/02+1 1P
FI:PB152Operační systémy E. Hladkázk 2/0/02+2 2P
FI:PB154Základy databázových systémů E. Hladkázk 2/13+2 1Z
FI:PB156Počítačové sítě E. Hladkázk 2/0/02+2 2Z
FI:PV080Ochrana dat a informačního soukromí E. Hladkázk 2/02+2 4Z
FI:SBPripOpakování před SBZZ J. Barnatz 0/0/11 6-
FI:VB000Základy odborného stylu A. Horákk 1/1/02+1 6-
64 kreditů

Bakalářská práce

Povinnost získat 10 kreditů z předmětu SBAPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SBAPRBakalářská práce P. Matulaz 0/010 --
10 kreditů

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Jazyky

Povinně absolvovat VB001. Povinně volba VB035 a VB036, nebo VV043.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:VB001Specialist English E. Trumpešová - Rudolfovázk 0/0/01 3-
FI:VB035English I E. Trumpešová - Rudolfováz 0/2/02 1-
FI:VB036English II E. Trumpešová - Rudolfováz 0/2/02 2-
FI:VV043Academic Writing in English E. Trumpešová - Rudolfováz 0/2/05 3-
10 kreditů

TV

Získat minimálně 2 kredity za tělesnou výchovu.

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Získat minimálně 10 kreditů absolvováním následujících předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV123Informatics-Driven Future M. Křetínskýzk 2/02+2 --
FI:VB003Ekonomický styl myšlení I A. Horákz 2/0/01 --
FI:VB004Ekonomický styl myšlení II A. Horákk 2/0/02+1 --
FI:VB005Panorama fyziky I J. Humlíčekz 2/0/01 --
FI:VB006Panorama fyziky II A. Horákk 2/02+1 --
FI:VB007Filosofie vědy I A. Horákz 2/02 --
FI:VB008Filosofie vědy II A. Horákk 2/02+1 --
FI:VB023Folková hudba A. Horákz 1/12 --
FI:VB041Principy právního myšlení E. Hladkák 2/02+1 --
FI:VB042Právo duševního vlastnictví E. Hladkázk 2/02+2 --
FI:VV019Vybraná témata z politologie A. Horákz 2/02 --
FI:VV024Interpretace textů A. Horákk 1/12+1 --
FI:VV026Laboratoř slovesné tvorby A. Horákk 1/12+1 --
FI:VV027Kultura postmoderny A. Horákz 1/12 --
FI:VV028Psychologie v informatice A. Horákz 1/12 --
FI:VV030Filosofie a teorie mysli A. Horákz 2/02 --
FI:VV031Základy výtvarné kultury I P. Matulaz 2/0/01 --
FI:VV032Základy výtvarné kultury II P. Matulak 2/0/02+1 --
FI:VV040Divadelní hra A. Horákk 0/22+1 --
FI:VV063Hygiena práce s počítačem A. Horákk 1/1/02+1 --
FI:VV065Vybrané kapitoly k teorii mysli A. Horákz 2/02 --
52 kreditů

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB152cvOperační systémy - cvičení P. Ročkaiz 0/2/02 2-
FI:MB141Lineární algebra a diskrétní matematika J. Slovákzk 2/2/03+2 2P
FI:PB156cvPočítačové sítě - cvičení E. Hladkáz 0/2/02 2-
FI:MB142Aplikovaná matematická analýza J. Slovákzk 2/2/03+2 3P
FI:PV028Aplikační informační systémy E. Hladkák 2/02+1 3P
FI:PV170Konstrukce digitálních systémů A. Horákzk 2/02+2 3Z
FI:IB110Základy informatiky M. Křetínskýzk 2/2/04+2 4Z
FI:MB143Návrh a analýza statistických experimentů J. Slovákzk 2/2/03+2 4P
FI:PB175Správa projektu a projekt E. Hladkáz 1/0/45 4-
FI:IB109Návrh a implementace paralelních systémů M. Křetínskýzk 2/02+2 5Z
FI:PB138Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace E. Hladkázk 2/13+2 6P
FI:PV239Vývoj aplikací pro mobilní platformy E. Hladkák 2/1/14+1 6P
FI:PV260Software Quality E. Hladkák 2/24+1 6P
56 kreditů

Volba jednoho předmětu programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB069Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET E. Hladkázk 2/24+2 4-
FI:PB161Programování v jazyce C++ E. Hladkázk 2/2/04+2 4-
FI:PB162Programování v jazyce Java E. Hladkázk 2/2/04+2 4-
18 kreditů

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SBAPRBakalářská práce P. Matulaz 0/010 --
10 kreditů

Volitelné předměty