PA152 Efektivní využívání databázových systémů

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Matej Antol, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Petra Budíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PA152/EN_lectures: Čt 10:00–11:50 B406, V. Dohnal, Seminar for English-speaking students
Předpoklady
Znalost učiva v rozsahu předmětů PB154 Základy databázových systémů (nebo PB168) a PV062 Organizace souborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je blíže se seznámit s možnostmi databázových systémů a jejich efektivního využití.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět principům fungování relačních databázových systémů;
- analyzovat výkonnost zpracování dotazů;
- optimalizovat zpracovávané dotazy jak jejich přepsáním, tak i vytvořením indexů a aplikací dalších technik;
- vysvětlit fungování žurnálování a obnovu z výpadku;
- navrhnout základní replikační strategie pro dosažení vysoké dostupnosti;
- navrhnout diskové úložiště pro databázový systém.
Osnova
 • Úvod
 • Ukládání dat: efektivní využívání sekundárních pamětí, záznamy, bloky. Vyhledávání: indexové struktury, sekvenční, stromové, transformace klíče na adresu, vícedimenzionální indexy.
 • Vyhodnocení dotazů: plán dotazu, algebraické zákony, odhadování nákladů, algoritmy pro operátory, řazení a spojování relací, zpracování dotazu a proudové zpracování.
 • Optimalizace dotazů: význam indexů, referenční integrita, materializované pohledy, rozdělování tabulek, využití disků.
 • Optimalizace databáze: úpravy relačního schéma pro zvýšení výkonu, optimalizace indexů, nástroje pro monitorování databáze.
 • Transakční zpracování: vlastnosti transakcí a jejich implementace, souběžné zpracování, plánování transakcí, zamykání dat a indexů, logování a zotavení z chyb.
 • Bezpečnost v databázích: přístupová práva, ochrana dat.
 • Zpracování prostorových dat: indexování, operátory.
 • Analytické nástroje.
Literatura
  doporučená literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0072958863. info
 • GARCIA-MOLINA, Hector, Jeffrey D. ULLMAN a Jennifer WIDOM. Database system implementation. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. xv, 653 s. ISBN 0-13-040264-8. info
Výukové metody
Přednášky s elektronickými materiály, tři domácí úlohy.
Metody hodnocení
Vypracování domácích úkolů, písemná zkouška. Hodnocení zahrnuje jak skóre dosažené z domácích úloh, tak i v písemné zkoušce. Písemná zkouška zahrnuje jak testové otázky (výběr z možností), tak i volné odpovědi.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.