PA152 Efficient Use of Database Systems

Fakulta informatiky
jaro 2023
Rozsah
2/0/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petra Budíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Miriama Jánošová (pomocník)
RNDr. Terézia Slanináková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat – Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat – Fakulta informatiky
Rozvrh
St 15. 2. až St 10. 5. St 10:00–11:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PA152/Test: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Knowledge of problems in the extent of PB154 Database Systems (or PB168).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to become familiar with the capabilities of database systems and their efficient use.
Výstupy z učení
Students will be able to:
- understand the principles of relational database systems;
- analyze the performance of query processing;
- optimize processed queries both by rewriting them and by creating indexes and applying other techniques;
- Explain principles of logging and recovery from failure;
- Design basic replication strategies to achieve high availability;
- Design disk storage for the database system.
Osnova
 • Introduction
 • Data storage: efficient use of secondary storage, records, and blocks. Searching: index structures, sequential files, trees, hashing, multidimensional indexes.
 • Query execution: evaluation plan, algebraic laws, cost estimation, algorithms for operators, sorting and joining relations, query execution, and pipelining.
 • Query optimization: contribution of indexes, referential integrity, materialized views, table partitioning, disk storage.
 • Database optimization: relational schema tuning, index optimization, database monitoring tools.
 • Transaction management: properties and their implementation, concurrency control, scheduling, data and index locking, logging, and recovery from failures.
 • Database security: access rights, data security.
 • Spatial databases: indexes, operators. NewSQL databases.
 • Analytical tools.
Literatura
  doporučená literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0072958863. info
 • GARCIA-MOLINA, Hector, Jeffrey D. ULLMAN a Jennifer WIDOM. Database system implementation. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. xv, 653 s. ISBN 0-13-040264-8. info
Výukové metody
Lectures and home assignments.
Metody hodnocení
Completing home assignments and the written exam. The evaluation includes both the score obtained from homework and the written exam. The written exam includes open questions of two difficulties - easy (one or two-word answers) and advanced (an elaborate answer).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.