PB152 Operační systémy

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 D3
Předpoklady
! PB153 Operační systémy, rozhraní &&! NOW ( PB153 Operační systémy, rozhraní )
Znalost architektur a principů operací výpočetních systémů alespoň v rozsahu předmětů PB150 (Architektuty výpočetních systémů) nebo PB151 (Výpočetní systémy).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti předmětu získají obecný přehled o operačních systémech a jejich architektuře, naučí se z jakých základních komponent se operační systém skládá a jak mezi sebou tyto komponenty interagují. Dále získají základní přehled o návrhu a omezeních jednotlivých komponent a o jejich implementaci. Předmět se zabývá také službami, které operační systém poskytuje, a to jak uživatelským programům, tak i uživatelům samotným.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student umět: - pojmenovat a popsat součásti operačního systému
- vysvětlit fungování jeho jednotlivých komponent
- využívat služby OS na uživatelské i programátorské úrovni
- popsat principy sdílení prostředků: paměť, procesor, a pod.
Osnova
 • 1. Anatomie operačního systému
  2. Systémové knihovny a API
  3. Jádro
  4. Souborové systémy
  5. Základní zdroje a jejich sdílení
  6. Souběžnost a zamykání
  7. Ovladače
  8. Síťová vrstva
  9. Příkazové interprety a uživatelské rozhraní
  10. Uživatelé a oprávnění
  11. Virtualizace a kontejnery
  12. Specializované operační systémy
  13. Shrnutí
Literatura
  doporučená literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Peter B. GALVIN a Greg GAGNE. Operating system concepts with Java. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons. xxiii, 952. ISBN 0471489050. 2004. info
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Peter B. GALVIN a Greg GAGNE. Operating system concepts : Windows XP update. 6th ed. New York: John Wiley & Sons. xxi, 951. ISBN 0471250600. 2003. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.