DUVOD Úvod do PhD studia

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. kombinace přednášek a práce v seminárních skupinách v rozsahu cca 2 hodiny týdně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Maška, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Ukrop (cvičící)
RNDr. Tereza Nečasová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v PhD studiu na Fakultě informatiky MU. Po absolvování kurzu bude mít každý student jasnou představu o struktuře studia a jeho formálních i obecných odborných požadavcích.
Osnova
  • Úvod do studia, jeho struktura
  • Principy vědecké práce, hodnocení vědy
  • Publikační proces
  • Základy zpracování experimentálních dat
Výukové metody
Diskusní skupiny, přednášky, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
AKtivní účast
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.