PA176 Architecture of Digital Systems II

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
Course PV172 is recommended.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The main aim of this course is to understand and master theoretical knowledge and practical virtuosity necessary for design high-performance digital systems. The lessons are specialized in particular into the following topics:
- application of the modern design components;
- the methodology of the modular systems;
- connecting with external devices.
Výstupy z učení
At the end of the course, students will be able to:
explain the principle of assembling powerful and functionally;
reliable digital system structures;
design a reliable digital system using contemporary design elements;
work with external devices connected to digital systems;
work with the MIPS instruction set;
Osnova
 • Digital computer main parts - sequencer
 • Digital system structure
 • Operational memory addressing methods
 • Operational and CACHE memory structure, operation principles
 • Microprocessor structure, Interruption system principles
 • Direct memory access principles
 • Digital processing chain
 • Digital signal processing methods
 • Signal spectra estimation methods
 • Analog – digital converters
 • Digital- analog converters
 • Input – output devices
 • Power supply unit, switch - mode power supply
 • Primary power supply, battery, accumulators
Literatura
  doporučená literatura
 • DOUŠA, J., PLUHÁČEK, V. Introduction to computer systems. Praha: ČVUT, 2000
  neurčeno
 • 3. HDL - Chip Design, Douglas J. Smith, ISBN 0-9651934-3-8
Výukové metody
Lectures that correspond to intended aims of tuition.
Metody hodnocení
The final examination consists of 3 parts:
1) defense of the project - implementation of the design from laboratory lessons and discussion about protocol;
2) design of the circuit and verification of the design by laboratory tools;
3) oral exam - theoretical problems from a list of the passed subjects.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka probíhá na technickém a programovém vybavení v Laboratoři EmLab - A415. Veškerá používaná dokumentace a návody jsou k dispozici pouze v jazyce anglickém.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.