IA073 GEB -- meze formálních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
Rozvrh
Po 14:00–15:50 B411
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokládá se schopnost dobře porozumět anglickému textu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 13 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/13, pouze zareg.: 0/13, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/13
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je hlubší porozumění formálních mezí výpočetních systémů. Za tímto účelem je "čtena" a diskutována kniha D. Hofstadter: "Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid"
Osnova
  • Seminář je věnován knize D. Hofstadtera "Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid". Každá lekce je zaměřena na konkrétní téma. Je řízena jedním z účastníků semináře, který si připraví úvodní shrnutí v rozsahu 30--40 min. Zbývající čas bude věnován diskusi. Počet účastníků semináře je omezen na 13. Účast na semináři není omezena žádnými předpoklady; podmínkou je však aktivní účast a schopnost dobře porozumět anglickému textu. Seminář je určen především studentům doktorského studia a studentům vyšších ročníků magisterského studia.
  • Sylabus: Logika a teorie množin, Sebereference a paradoxy, Formální systémy a metamatematické uvažování, Pravda, důkaz a význam, úplnost a bezespornost, mechanické a lidské uvažování, přirozená a umělá inteligence, sebereprodukce.
Literatura
  • HOFSTADTER, Douglas R. Gödel, Escher, Bach :an eternal golden braid. New York: Basic Books, 1999. xxi, 777 s. ISBN 0-394-75682-7. info
Metody hodnocení
Vyuka seminarniho typu. Prubezne hodnoceni.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/brim/IA073/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2005, podzim 2014, podzim 2019.