PV171 Diagnostika počítačů

Fakulta informatiky
podzim 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 B007
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné studium je absolvování předmětů PV170 a PV172.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Teorie spolehlivosti technických systémů, teoretická a praktická diagnostika číslicových systémů.
Osnova
  • Úvod do teorie spolehlivosti. Úvod do spolehlivost technického a programového vybavení číslicových systémů. Definice spolehlivosti, klasifikace poruch a číselné charakteristiky spolehlivosti. Základní pojmy technické diagnostiky, modely poruch číslicových systémů. Metody sestavení kroku testu a metody sestavení detekčních a lokalizačních testů. Kontrola bezporuchové činnosti, zotavení systému po poruše, rekofigurace, degradace funkcí. Systémy odolné poruchám, zálohování. Principy predikční diagnostiky technických systémů. Technické a programové prostředky kontroly práceschopnosti a diagnostiky číslicových systémů. Testování mikroprocesorových systémů a ROMBIOS.
Literatura
  • Military Standard MIL-STD-1696A: Procedures for performing a failure mode, effects, and criticality analysis
  • BEDNAŘÍK, J. Technika spolehlivosti v elektronické praxi. SNTL 1990
  • Military Handbook MIL-HDBK-217F: Reliability prediction of electronic equipment
  • NOVÁK, M., PŘENOSIL, V., SVÍTEK, M., VOTRUBA, Z. Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpecnosti systémů. NEURAL NETWORK WORLD, edice monografií, Praha 2004
Metody hodnocení
Během semestru bude zadána samostaná práce, jejíž výsledky budou součástí závěrečného hodnocení. Vzhledem k obsahu předmětu je doporučena pravidelná účast na výuce. Závěrečné hodnocení má formu ústní zkoušky skložené ze tří částí: 1) obhajoba obvodů navržených v rámci samostané práce, 2) příklad - návrh funkčního bloku číslicového systému, 3) ústní odpověď na teoretickou otázku z přehledu témat ke zkoušce.
Informace učitele
Předmět se zabývá třemi samostannými oblastmi, přičemž v každé části výuka je organizována na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových počítačů. Většina podkladů a technické dokumentace je k dispozici pouze v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.