PV171 Diagnostika číslicových systémů

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Veškrna (přednášející)
RNDr. Filip Mravec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 18:00–19:50 A415
Předpoklady
( PV170 Konstrukce digitálních systémů && PV172 Architektura digit. systémů )
Předpokladem pro úspěšné studium je absolvování předmětů PV170 a PV172.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámení se základy teorie spolehlivosti technických systémů. Pozornost se věnuje především:
teorii spolehlivosti technických systémů
teoretické a praktické diagnostice číslicových systémů
základním principům, modelům a aplikacím zálohování.
Osnova
 • Úvod do teorie spolehlivosti.
 • Úvod do spolehlivost technického a programového vybavení číslicových systémů.
 • Definice spolehlivosti, klasifikace poruch a číselné charakteristiky spolehlivosti.
 • Základní pojmy technické diagnostiky, modely poruch číslicových systémů.
 • Metody sestavení kroku testu a metody sestavení detekčních a lokalizačních testů.
 • Kontrola bezporuchové činnosti, zotavení systému po poruše, rekofigurace, degradace funkcí.
 • Systémy odolné poruchám, zálohování.
 • Principy predikční diagnostiky technických systémů.
 • Technické a programové prostředky kontroly práceschopnosti a diagnostiky číslicových systémů.
 • Testování mikroprocesorových systémů a ROMBIOS.
Literatura
  doporučená literatura
 • Martin L. Shooman, Reliability of Computer Systems and Networks: Fault Tolerance, Analysis, and Design , Wiley-Interscience, 2001
 • Military Standard MIL-STD-1696A: Procedures for performing a failure mode, effects, and criticality analysis
 • Military Handbook MIL-HDBK-217F: Reliability prediction of electronic equipment
  neurčeno
 • NOVÁK, M., PŘENOSIL, V., SVÍTEK, M., VOTRUBA, Z. Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpecnosti systémů. NEURAL NETWORK WORLD, edice monografií, Praha 2004
 • BEDNAŘÍK, J. Technika spolehlivosti v elektronické praxi. SNTL 1990
Výukové metody
Teoretická příprava se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Během semestru bude zadána samostaná práce a dva písemné testy, jejichž výsledky budou součástí závěrečného hodnocení. Vzhledem k obsahu předmětu je doporučena pravidelná účast na výuce. Závěrečné hodnocení má formu ústní zkoušky skložené ze dvou částí:
1) diskuse písemných testů a samostatné práce,
2) ústní odpověď na teoretickou otázku z přehledu témat studia.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět se zabývá třemi samostannými oblastmi, přičemž v každé části výuka je organizována na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových počítačů. Většina podkladů a technické dokumentace je k dispozici pouze v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.