PV171 Diagnostika číslicových systémů

Fakulta informatiky
podzim 2014
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
RNDr. Filip Mravec, Ph.D. (náhr. zkoušející)
RNDr. Martin Veškrna (přednášející)
Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 C511
Předpoklady
( PV170 Konstrukce digitálních systémů && PV172 Architektura digit. systémů )
Předpokladem pro úspěšné studium je absolvování předmětů PV170 a PV172.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámení se základy teorie spolehlivosti technických systémů. Pozornost se věnuje především:
teorii spolehlivosti technických systémů
teoretické a praktické diagnostice číslicových systémů
základním principům, modelům a aplikacím zálohování.
Osnova
 • Úvod do teorie spolehlivosti.
 • Úvod do spolehlivost technického a programového vybavení číslicových systémů.
 • Definice spolehlivosti, klasifikace poruch a číselné charakteristiky spolehlivosti.
 • Základní pojmy technické diagnostiky, modely poruch číslicových systémů.
 • Metody sestavení kroku testu a metody sestavení detekčních a lokalizačních testů.
 • Kontrola bezporuchové činnosti, zotavení systému po poruše, rekofigurace, degradace funkcí.
 • Systémy odolné poruchám, zálohování.
 • Principy predikční diagnostiky technických systémů.
 • Technické a programové prostředky kontroly práceschopnosti a diagnostiky číslicových systémů.
 • Testování mikroprocesorových systémů a ROMBIOS.
Literatura
  doporučená literatura
 • Military Handbook MIL-HDBK-217F: Reliability prediction of electronic equipment
 • Military Standard MIL-STD-1696A: Procedures for performing a failure mode, effects, and criticality analysis
 • Martin L. Shooman, Reliability of Computer Systems and Networks: Fault Tolerance, Analysis, and Design , Wiley-Interscience, 2001
  neurčeno
 • BEDNAŘÍK, J. Technika spolehlivosti v elektronické praxi. SNTL 1990
 • NOVÁK, M., PŘENOSIL, V., SVÍTEK, M., VOTRUBA, Z. Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpecnosti systémů. NEURAL NETWORK WORLD, edice monografií, Praha 2004
Výukové metody
Teoretická příprava se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Během semestru bude zadána samostaná práce a dva písemné testy, jejichž výsledky budou součástí závěrečného hodnocení. Vzhledem k obsahu předmětu je doporučena pravidelná účast na výuce. Závěrečné hodnocení má formu ústní zkoušky skložené ze dvou částí:
1) diskuse písemných testů a samostatné práce,
2) ústní odpověď na teoretickou otázku z přehledu témat studia.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět se zabývá třemi samostannými oblastmi, přičemž v každé části výuka je organizována na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových počítačů. Většina podkladů a technické dokumentace je k dispozici pouze v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.