VB035 Angličtina I

Fakulta informatiky
podzim 2006
Rozsah
2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (přednášející)
PhDr. Ivana Tulajová (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Tulajová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě informatiky - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Tulajová
Rozvrh
Čt 15:00–15:50 D1
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VB035/01: Po 14:00–15:50 C511, M. Dvořák
VB035/02: Po 16:00–17:50 C511, M. Dvořák
VB035/03: Út 10:00–11:50 C511, M. Dvořák
VB035/04: Út 14:00–15:50 C511, M. Dvořák
VB035/05: Út 16:00–17:50 C511, M. Dvořák
VB035/06: Po 10:00–11:50 C511, M. Kovaříková
VB035/07: Po 12:00–13:50 C511, M. Kovaříková
VB035/08: Po 14:00–15:50 B410, M. Kovaříková
VB035/09: Út 10:00–11:50 C525, M. Kovaříková
VB035/10: Út 12:00–13:50 C525, M. Kovaříková
VB035/11: Út 14:00–15:50 C525, M. Kovaříková
VB035/12: St 10:00–11:50 C511, M. Kovaříková
VB035/13: St 12:00–13:50 C511, M. Kovaříková
VB035/14: St 14:00–15:50 C511, M. Kovaříková
VB035/15: Čt 9:00–10:50 C525, M. Kovaříková
VB035/16: Čt 11:00–12:50 C525, M. Kovaříková
VB035/17: Čt 13:00–14:50 C525, M. Kovaříková
VB035/18: Po 14:00–15:50 C525, I. Tulajová
VB035/19: Po 16:00–17:50 C525, I. Tulajová
VB035/20: Po 18:00–19:50 C525, I. Tulajová
VB035/21: Út 16:00–17:50 C525, I. Tulajová
VB035/22: St 14:00–15:50 C525, I. Tulajová
VB035/23: St 16:00–17:50 C525, I. Tulajová
VB035/24: St 18:00–19:50 C525, I. Tulajová
Předpoklady
Výuka navazuje na středoškolskou látku. Předpokladem pro návštěvu seminářů je úspěšné zvládnutí vstupního písemného testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka cizího jazyka zaměřená na práci s odborným textem a rozvíjení jazykových dovedností.
Osnova
  • The course aims to broaden the knowledge of English grammar and phrases acquired at secondary school and to focus on specialized language in the area of IT. One of the prerequisites for the completion of the course is home preparation and doing assignments.
Literatura
  • Zábojová, Peprník, Nangonová: Angličtina pro jazykové školy I. Fortuna 2000. ISBN: 80-7168-732-4
  • Zábojová, Peprník, Nangonová: Angličtina pro jazykové školy II. Fortuna 2000.I SBN: 80-7168-733-2
  • E.H. Glendinning, J. McEwan. Oxford English for Information Technology. Oxford University Press 2002. ISBN 0 19 457375 3
  • Sylaby přednášek kurzu VB035
  • K. Boeckner, P.C. Brown. Oxford English for Computing. Oxford University Press 1996. ISBN: 0 19 457387 7
Metody hodnocení
Every student attending the seminar has to sit for two tests - the one submitted on one of the days of the Week 7 and the final VB035 one (submitted during or after the Week 12). The requirements for the first test are as follows: all the vocabulary, grammar and all the phrases of the Units 1-20 of Angličtina pro jazykové školy I + all the specialized vocabulary of the texts read and listening exercises heard up to Week 7. The requirements for the final VB035 test are as follows: all the vocabulary, grammar and all the phrases of the Units 1-24 of Angličtina pro jazykové školy I + all the vocabulary, grammar and all the phrases of the Units 1-5 of Angličtina pro jazykové školy II + all the specialized vocabulary of the texts read and listening exercises heard up to Week 12. To be considered "passed", the test must have the overall score - made up of the addition of the score attained for the first test to the score attained for the final one - amounting to at least 60 percent of the total maximum number of points that can be attained for both the tests. The students coming to a seminar without their homework will be considered absent from it. Každý student navštěvující seminář píše dva testy - první v průběhu sedmého týdne a konečný test předmětu VB035 (v průběhu dvanáctého týdne). Požadavky na první test jsou následující: veškerá slovní zásoba, gramatika a veškeré fráze z kapitol 1-20 učebnice Angličtina pro jazykové školy I + věškerá odborná slovní zásoba všech přečtených odborých textů a poslechových cvičení, se kterými se na seminařích doposud pracovalo. Požadavky na konečný test jsou následující: veškerá slovní zásoba, gramatika a veškeré fráze z kapitol 1-24 učebnice Angličtina pro jazykové školy I + veškerá slovní zásoba, gramatika a veškeré fráze z kapitol 1-5 učebnice Angličtina pro jazykové školy II + věškerá odborná slovní zásoba všech přečtených odborých textů a poslechových cvičení, se kterými se na seminařích během uplynulých dvanácti týdnů pracovalo. Aby student získal zápočet, součet bodů za oba jeho testy musí činit alespoň 60% součtu maximálních počtů bodů dosažitelných na oba testy. Studenti, kteří nebudou mít na semináři vypracovaný domácí úkol, budou považováni za nepřítomné.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~qdvorak1/HTML/courses/courses_of_english.html
Week 1: Introduction, Entrance Test & Week 2: Angličtina pro jazykové školy I (Units 1 - 7 - revision (to be, to have; present continuous; tag questions; modal verbs; present simple); Texts and exercises in Oxford English for Information Technology (Computer Users - texts: Computer Users - Introduction, Computers Make the World Smaller and Smarter; Computer Architecture - texts: Computer Architecture - Introduction, Chache Memory - How a Disk Chache Works, Reading: Task 12) & Week 3: Angličtina pro jazykové školy I (Lessons 8 - 11 - revision (ordinals; There is... - There are... constructions); Texts and exercises in Oxford English for IT (Computer Applications - texts: Computer Applications - Introduction, Data Mining; Peripherals texts: Peripherals - Introduction, Ready for the Bazillion-Byte Drive) & Week 4: Angličtina pro jazykové školy I (Lessons 12 - 15 - revision (past simple; irregular verbs; indirect questions); Texts and exercises in Oxford English for IT (Operating Systems texts: Operating Systems - Introduction, Linux; Graphical User Interfaces texts: Graphical User Interfaces - Introduction, User Interfaces) & Week 5: Angličtina pro jazykové školy I (Lessons 16 - 18 - revision (much - many, little - few, every, each, both; could, should, would; irregular verbs; Texts and exercises in Oxford English for IT Applications Programs texts: Applications Programs - Introduction, Application Service Providers; Multimedia texts: Multimedia - Introduction, Play MP3 Files, The Tricks to MPEG's Success) & Week 6: Angličtina pro jazykové školy I (Lessons 19 - 20 - revision (adverbs; irregular verbs; other modal verbs); Texts and exercises in Oxford English for IT (Computing Support Officer texts: Computing Support Officer - Introduction, The Processor, General Features of Operating Systems; Networks texts: Networks - Introduction, Network Communications, Network Configurations) & Week 7: TEST & Week 8: Angličtina pro jazykové školy I (Lessons 23 - 24 - revision (to be going to...; irregular verbs; spelling); Texts and exercises in Oxford English for IT (Analog and Digital Transmission, C language) & Week 9: Angličtina pro jazykové školy II (Lessons 1 - 2 - revision (present perfect simple; present perfect continuous; pronouns; irregular verbs); Texts and exercises in Oxford English for IT (The Internet texts: The Internet - Introduction, How TCP/IP Links Dissimilar Machines; The World Wide Web texts: The World Wide Web - Introduction, E-mail Protocols) & Week 10: Angličtina pro jazykové školy II (Lesson 3 - object + infinitive; subject + infinitive; past continuous); Texts and exercises in Oxford English for IT (Websites texts: Websites - Introduction, XML takes on HTML; Communications System texts: Communications Systems - Introduction, Broadband Communications) & Week 11: Angličtina pro jazykové školy II (Lessons 4 - 5 - past perfect; reported speech; irregular verbs); Texts and exercises in Oxford English for IT (Computing Support texts: Computing Support - Introduction, Raiding Hard Drives) & Week 12: The week reserved for the work not done during the preceding seminars + FINAL TEST.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.