PA170 Digitální geometrie

Fakulta informatiky
podzim 2008
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
Rozvrh
Pá 12:00–13:50 B411, Pá 14:00–14:50 B411
Předpoklady
Doporučuje se základní znalost matematiky a teorie grafů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz podává základní přehled o oblasti digitální geometrie. Bude řeč o problémech, které přináší digitalizace objektů a jejich reprezentace pomocí bodů na mřížce (např. digitální obraz), zejména jak se definují pojmy jako sousednost, souvislost, hranice, atd. a jak lze měřit geometrické a topologické vlastnosti (vzdálenost, délka, objem, atd.).
Osnova
 • Digitální obraz, pixel, voxel, rozlišení obrazu, typy mřížek
 • Bodový a buňkový model obrazu, sousednost vs. incidence, přepínaná sousednost
 • Spojitost a komponenty, značení komponent
 • Digitalizace
 • Měření v digitálních obrázcích: metriky, celočíselné metriky, aproximace Euklidovské metriky, vážená vzdálenost
 • Výpočet mapy vzdáleností
 • Měření vzdálenosti mezi množinami
 • Digitální množiny: digitální úsečka, digitální kružnice, apod.
 • Odhad a výpočet geometrických a topologických vlastností digitálních množin: objem, povrch, plocha, obvod, délka, křivost, Eulerova charakteristika, aj.
 • Hranice a okraj a jejich výpočet
Literatura
 • KLETTE, Reinhard a Azriel ROSENFELD. Digital geometry: geometric methods for digital picture analysis. Amsterdam: Elsevier, 2004. 656 s. info
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška. Povinná účast na cvičeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2021.