PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I

Fakulta informatiky
podzim 2009
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D. (pomocník)
RNDr. David Antoš, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Rozvrh
Pá 12:00–13:50 D3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout hlubší komplexní pohled na oblast počítačových sítí, zejména z pohledu ``enabling technology'', tedy technologie umožňující návazné aplikační služby. Přednáška je proto kromě seznámení s principy architektury a funkce počítačových sítí (nad úroveň základní bakalářské přednášky ``Principy počítačových sítí'') věnována zejména síťovým službám a navazujícím aplikacím, včetně multimediálních aplikací a principům podpory vzdálené spolupráce.
Absolvent bude schopen analyzovat chování i složitých počítačových sítí a navrhnout jak topologii, tak i řešení konkrétních problémů.
Absolvent rovněž dokáže navrhnout, případně upravit aplikace pro efektivní využití počítačové sítě.
Absolvent dále získá schopnost nalézt úzká místa v komunikačních systémech a navrhnout jejich odstranění.
Absolvent bude rovněž schopen připravit a věst jednoduché kurzy z vybraných oblastí počítačových sítí a jejich aplikací.
Osnova
 • Architektura počítačových sítí, OSI model, IP, transportní protokoly (TCP, UDP a další), základní služby počítačových sítí -- rekapitulace.
 • Bezpečnost, základy kryptografie, soukromé a veřejné klíče, autentizační protokoly, digitální podpis -- stručné uvedení do problematiky.
 • Správa sítí: hesla a přístupové mechanismy (autentizace, autorizace), DNS a příslušné služby, směrování, směrovací protokoly a jejich správa, OSPF a BGP a jejich spolupráce.
 • Firewalls, řízení přístupu, ochrana sítě, dat a klientů, problematika počítačových virů a dalších způsobů napadení.
 • Kvalita služeb, propustnost a další parametry sítě, jejich měření. Odolnost proti výpadkům, obnova po chybě.
 • Multimediální technologie: zvuk, statický a dynamický obraz. Multimediální standardy (audio, hudba, grafika, obrazy, video, ...). Vstup/výstupní multimediální zařízení (scanner, kamera, dotykové obrazovky, ...), převod analogových a digitálních signálů. Multimediální servery, otázka plánování a výkonnosti.
 • Podpora spolupráce: audio/video mezilidská komunikace, sdílené prostředí. Distribuce audia/videa, multicast, protokoly přenosu, spolehlivost, řízení. Nástroje pro audio/video konference, možnosti, omezení. Síťové služby pro podporu systémů virtuální reality.
Literatura
 • GOUDA, Mohamed G. Elements of network protocol design. New York: John Wiley & Sons, 1998. xviii, 506. ISBN 0471197440. info
 • GORALSKI, Walter. High-speed networking and communications technologies for the Internet and Intranets. Charleston: Computer Technology Research Corporation, 1998. v, 274 s. ISBN 1-56607-997-7. info
 • BLACK, Darryl P. Building switched networks :multilayer switching, Qos, IP multicast, network policy, and service-level agreements. Reading: Addison-Wesley, 1999. xix, 298 s. ISBN 0-201-37953-8. info
 • STALLINGS, William. Cryptography and network security :principles and practice. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. xvii, 569. ISBN 0-13-869017-0. info
 • STEINMETZ, Ralf a Klara NAHRSTEDT. Multimedia :computing, communications and applications. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1995. xxii, 854. ISBN 0-13-324435-0. info
 • LU, Guojun. Communication and computing for distributed multimedia systems. Boston: Artech House, 1996. xiv, 394 s. ISBN 0-89006-884-4. info
 • WOLF, Lars Christian. Resource management for distributed multimedia systems. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. x, 145 s. ISBN 0-7923-9748-7. info
Výukové metody
Standardní výuka, čtení doporučené literatury, bez cvičení
Metody hodnocení
Bez průběžných domácích úkolů či cvičení. Písemná zkouška v průběhu zkouškového období (11 dotazů či oblastí s bodových hodnocením celkem 110 bodů).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.