EN

FI:PA159 Počítačové sítě a aplikace I - Informace o předmětu

PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I

Fakulta informatiky
podzim 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Hozzová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Eva Výtvarová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 D1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout hlubší komplexní pohled na oblast počítačových sítí (nad úroveň základních bakalářských přednášek) a komplexnímu přehledu fungování stěžejních mechanismů počítačových sítí (směrování, IPv6, kvalita služby, atp.).
Absolvent bude schopen analyzovat chování i složitých počítačových sítí a navrhnout jak topologii, tak řešení konkrétních problémů.
Absolvent bude znát vlastnosti protokolu IPv6, bude schopen sestavit a provozovat IPv6 síť.
Absolvent získá přehled o mechanismech zajištění požadované kvality služby v počítačových sítích.
Absolvent získá schopnost nalézt úzká místa v komunikačních systémech a schopnost navrhnout jejich odstranění.
Absolvent se bude orientovat v problematice mobilních sítí, získá představu o jejich specifických vlastnostech z pohledu počítačové sítě.
Absolvent bude rovněž schopen připravit a vést jednoduché kurzy z vybraných oblastí počítačových sítí a jejich aplikací.
Osnova
 • Architektura počítačových sítí, ISO/OSI a TCP/IP model, IP protokol, transportní protokoly (TCP, UDP), základní služby počítačových sítí -- rekapitulace.
 • Pokročilé funkce protokolu IPv6 detailněji: mobilita a bezpečnost v IPv6, ICMPv6, podpora IPv6 v aplikacích.
 • Pokročilé mechanismy směrování: distance-vector, link-state a path-vector směrování. Architektury směrovačů. Traffic Engineering. MPLS, přidělování a distribuce MPLS značek, směrování v MPLS sítích.
 • Pokročilé vlastnosti a mechanismy TCP protokolu. Protokoly pro vysokorychlostní sítě s velkou latencí.
 • Peer-to-peer (P2P) sítě: základní architektura a členění P2P systémů, směrování ve strukturovaných, nestrukturovaných a hybridních P2P sítích.
 • Ad-hoc/senzorové sítě: historie a typy senzorových sítí, princip přenosu dat, principy komunikace, směrování, zajištění spolehlivého přenosu dat, protokoly, aktuální trendy.
 • Počítačové sítě a multimédia: členění multimediálních aplikací z pohledu počítačové sítě, požadavky aplikací na přenosovou síť, aktuální trendy.
Literatura
 • GOUDA, Mohamed G. Elements of network protocol design. New York: John Wiley & Sons, 1998. xviii, 506. ISBN 0471197440. info
 • GORALSKI, Walter. High-speed networking and communications technologies for the Internet and Intranets. Charleston: Computer Technology Research Corporation, 1998. v, 274 s. ISBN 1-56607-997-7. info
 • BLACK, Darryl P. Building switched networks :multilayer switching, Qos, IP multicast, network policy, and service-level agreements. Reading: Addison-Wesley, 1999. xix, 298 s. ISBN 0-201-37953-8. info
 • STEINMETZ, Ralf a Klara NAHRSTEDT. Multimedia :computing, communications and applications. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1995. xxii, 854. ISBN 0-13-324435-0. info
 • WOLF, Lars Christian. Resource management for distributed multimedia systems. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. x, 145 s. ISBN 0-7923-9748-7. info
Výukové metody
Standardní výuka, čtení doporučené literatury, bez cvičení
Metody hodnocení
Bez průběžných domácích úkolů či cvičení. Písemná zkouška v průběhu zkouškového období (11 dotazů či oblastí s bodových hodnocením celkem 110 bodů).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.