PA174 Design of Digital Systems II

Fakulta informatiky
podzim 2009
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Rozvrh
Út 10:00–11:50 B202
Předpoklady
PB170 Seminář z konstrukce dig.syst. || NOW ( PB170 Seminář z konstrukce dig.syst. )
Pro absolvování předmětu je nutné absolvovat předmět PB170
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je porozumět a aktivně zvládnout profilující teoretické poznatky a praktické postupy sloužící pro popis a pro konstrukci číslicových systémů. Konkrétně se jedná o následující skutečnosti:
logické algebra;
návrh kombinačních obvodů;
návrh sekvenčních obvod;
konstrukční prvky a jádra číslicových systémů.
Osnova
 • Zobrazení dat a kódování informací;
 • logická algebra a optimalizace logických výrazů;
 • realizace aritmetických a logických operací v číslicových systémech.;
 • základní logické obvody a prvky logické struktury číslicových počítačů;
 • teoretický aparát návrhu kombinačních obvodů;
 • návrh kombinačních obvodů;
 • teoretický aparát návrhu automatů;
 • návrh sekvenčních obvodů;
 • základní funkční bloky číslicových počítačů;
 • návrh základních funkčních bloků číslicových počítačů;
 • hazardy číslicových obvodů;
 • konstrukční jádra číslicových systémů;
 • návrhové systémy a simulace číslicových obvodů.
Literatura
 • Stephen Brown and Zvonko Radesic: Fundamental of Digital Logic Design. Mc Graw Hill Higher Education, NY 2005.
 • Petrželka,B., Přenosil,V.: Konstrukce a architektura číslicových počítačů.
Výukové metody
Teoretická příprava korespondující se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze tří částí:
1) obhajoba projektu zpracovaného v rámci laboratorních cvičení,
2) písemný test na téma - logická algebra, návrh číslicových obvodů a analýza zapojení číslicových obvodů,
3) ústní zkouška na téma - nástroje pro návrh číslicových systémů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových počítačů. Veškerá používaná dokumentace a návody jsou k dispozici pouze v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.