PA174 Design of Digital Systems II

Fakulta informatiky
podzim 2013
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
RNDr. Moslem Amiri, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 18:00–19:50 B202
Předpoklady
PB170 Seminář z konstrukce dig.syst. || NOW ( PB170 Seminář z konstrukce dig.syst. )
Pro absolvování předmětu je nutné absolvovat předmět PB170
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je porozumět a aktivně zvládnout profilující teoretické poznatky a praktické postupy sloužící pro popis a pro konstrukci číslicových systémů. Konkrétně se jedná o následující skutečnosti:
logické algebra;
návrh kombinačních obvodů;
návrh sekvenčních obvod;
konstrukční prvky a jádra číslicových systémů.
Osnova
 • Zobrazení dat a kódování informací
 • logická algebra a optimalizace logických výrazů
 • realizace aritmetických a logických operací v číslicových systémech
 • základní logické obvody a prvky logické struktury číslicových počítačů
 • teoretický aparát návrhu kombinačních obvodů
 • návrh kombinačních obvodů
 • teoretický aparát návrhu automatů
 • návrh sekvenčních obvodů
 • základní funkční bloky číslicových počítačů
 • návrh základních funkčních bloků číslicových počítačů
 • hazardy číslicových obvodů
 • konstrukční jádra číslicových systémů
 • návrhové systémy a simulace číslicových obvodů
Literatura
 • Stephen Brown and Zvonko Radesic: Fundamental of Digital Logic Design. Mc Graw Hill Higher Education, NY 2005.
 • Petrželka,B., Přenosil,V.: Konstrukce a architektura číslicových počítačů.
Výukové metody
Teoretická příprava korespondující se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze tří částí:
1) obhajoba projektu zpracovaného v rámci laboratorních cvičení,
2) písemný test na téma - logická algebra, návrh číslicových obvodů a analýza zapojení číslicových obvodů,
3) ústní zkouška na téma - nástroje pro návrh číslicových systémů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových systémů. Veškerá používaná dokumentace a návody jsou k dispozici pouze v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.