PB168 Základy databázových a informačních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2011
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 8:00–9:50 B411, St 10:00–11:50 B411
Předpoklady
! PB154 Základy databázových systémů && ! PB155 Databázové systémy a aplikace
Základy technické angličtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy databázových a informačních systémů. Studenti budou stručně seznámeni s účelem informačních systémů i základy jejich návrhu. Podrobnější informace získají v oblasti databázových systémů, zejména jde o principy fungování DB systémů, datové modelování, dotazování a používání analytických nástrojů. Cílem cvičení je procvičit vybrané pasáže z přednášek v učebně vybavené počítači. Studenti získají základní představu o náročnosti procesu tvorby informačních systémů a jeho průběhu. Dále získají hlubší teoretické znalosti i praktické zkušenosti v databázových systémech, budou schopni samostatně formulovat dotazy pro relační databáze.
Osnova
 • Úvod do informačních systémů. Co je to informační systém, jeho úloha, užitečnost. Typická struktura a součásti informačního systému, příklady. Moderní informační systémy.
 • Tvorba informačních systémů. Životní cyklus IS. Analýza, návrh, řešení. Zavádění, provoz a modernizace.
 • Úvod do databázových systémů. Co je to systém pro řízení báze dat, jeho úloha, použití, příklady. Datová abstrakce, modely, příklady.
 • Architektura databází. Návrh DB, dotazování. Dotazovací jazyky. Architektura DB. Uživatelé databáze.
 • Entitně-relační model. Atributy, entitní množiny. Vztahy, násobnosti vztahů. Pojem klíče, primární klíč.
 • Relační model. Relace, atributy, vztahy. Převod mezi entitně-relačním modelem. Referenční integrita.
 • Návrh databází. Funkční závislosti. Normální formy. Dekompozice.
 • Dotazovací jazyk SQL. Úvod, základní konstrukce. Příkaz select, spojení relací.
 • Dotazovací jazyk SQL. Příkaz select, agregační funkce. Modifikace a mazání. Definice dat, pohledy.
 • Zpracování dotazů. Základní principy, příklad. Indexování. Úvod do optimalizace dotazů.
 • Transakce. Vlastnosti transakčního zpracování. Plány provádění transakce. Souběžné zpracování transakcí.
 • Analytické nástroje. OLAP – Online Analytical Processing. Data mining. Aplikace pro databáze.
 • Specifika databázových systémů. Technologie přístupu k databázím. Geografické informační systémy. Multidimenzionální databáze. Temporální databáze. Datové sklady.
Literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0072958863. info
 • KRÁL, Jaroslav. Informační systémy :specifikace, realizace, provoz. 1. vyd. Veletiny: Science, 1998. 358 s. ISBN 80-86083-00-4. info
Výukové metody
Přednášky (2h týdně) a cvičení (2h týdně).
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.