PB168 Základy databázových a informačních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (přednášející), prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (zástupce)
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Tomáš Svoboda (cvičící)
RNDr. Petra Budíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 8:00–11:50 C416
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB168/T01: Út 26. 9. až Pá 22. 12. Út 15:00–16:35 KOM 116, T. Svoboda, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
Předpoklady
! PB154 Základy databázových systémů && ! NOW ( PB154 Základy databázových systémů )
Základy technické angličtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy databázových a informačních systémů. Studenti budou stručně seznámeni s účelem informačních systémů a základy jejich návrhu. Podrobnější informace získají v oblasti databázových systémů, zejména jde o principy fungování DB systémů, datové modelování, dotazování a používání analytických nástrojů. Cílem cvičení je procvičit vybrané pasáže z přednášek. Studenti získají základní představu o náročnosti procesu tvorby informačních systémů a jeho průběhu. Dále získají hlubší teoretické znalosti i praktické zkušenosti v databázových systémech, budou schopni samostatně formulovat dotazy pro relační databáze.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit základní principy a postupy při návrhu software;
- aplikovat tyto postupy pro vytvoření modelu menšího informačního systému;
- vysvětlit principy fungování relačních databázových systémů;
- navrhnout a implementovat relační model pro ukládání dat v informačním systému;
- formulovat základní příkazy jazyka SQL (aktualizace dat a zejména dotazování).
Osnova
 • Úvod do informačních systémů. Co je to informační systém, jeho úloha, užitečnost. Typická struktura a součásti informačního systému, příklady. Moderní informační systémy.
 • Tvorba informačních systémů. Životní cyklus IS. Analýza a návrh systému. Strukturovaná analýza. Diagram datových toků, minispecifikace.
 • Yourdonova strukturovaná analýza. Model okolí. Model chování. Funkční dekompozice.
 • UML. Diagram případů užití. Diagram posloupností. Diagram tříd.
 • Úvod do databázových systémů. Co je to systém pro řízení báze dat, jeho úloha, použití, příklady. Datová abstrakce, modely, příklady.
 • Architektura databází. Návrh DB, dotazování. Dotazovací jazyky. Architektura DB. Uživatelé databáze.
 • Entitně-relační model. Atributy, entitní množiny. Vztahy, násobnosti vztahů. Pojem klíče, primární klíč.
 • Relační model. Relace, atributy, vztahy. Převod mezi entitně-relačním modelem. Referenční integrita.
 • Návrh databází. Funkční závislosti. Normální formy. Dekompozice.
 • Dotazovací jazyk SQL. Úvod, základní konstrukce. Příkaz select, spojování relací, agregační funkce. Modifikace a mazání. Definice dat, pohledy.
 • Zpracování dotazů. Základní principy, příklad. Indexování. Úvod do optimalizace dotazů. Transakce. Vlastnosti transakčního zpracování.
 • Analytické nástroje. OLAP – Online Analytical Processing. Data mining. Aplikace pro databáze.
 • Specifika databázových systémů. Technologie přístupu k databázím. Geografické informační systémy. Multidimenzionální databáze. Temporální databáze.
Literatura
  doporučená literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0072958863. info
 • KRÁL, Jaroslav. Informační systémy :specifikace, realizace, provoz. 1. vyd. Veletiny: Science, 1998. 358 s. ISBN 80-86083-00-4. info
Výukové metody
Přednášky (2h týdně) a cvičení (2h týdně).
Metody hodnocení
Písemná zkouška, zpracování individuálního projektu (ERD,DFD,rel.model,SQL,use-cases).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.