VB035T English I - Test

Fakulta informatiky
podzim 2011
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Tulajová (přednášející)
Mgr. Kateřina Nečasová, M.A. (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Tulajová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě informatiky - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Tulajová
Předpoklady
Předmět VB035T – Test slouží pouze jako vstupní test k předmětu VB035 – English I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět VB035T – Test slouží pouze jako vstupní test k předmětu VB035 – English I. Registrují si ho tedy ti studenti, kteří mají zájem o výuku ve VB035, pro kterou je splnění vstupního testu nezbytným předpokladem (prerekvizitou). Studentům, kteří úspěšně složí vstupní test, bude za VB035T udělen zápočet. Na základě tohoto zápočtu jim bude moci být zapsán VB035 (který si studenti registrují současně s VB035T) a umožněno přihlášení do seminárních skupin. Studenti, kteří test nesloží a zápočet nezískají, si předmět VB035T v řádném termínu zruší. Vstupní test se koná v prvním týdnu semestru. Vstupní test nepíší pouze studenti, kteří opakují předmět VB035 pro neúspěch (absolvovali řádně celou výuku, ale nezískali zápočet) v předchozím podzimním semestru.
Metody hodnocení
Vstupní test obsahuje 50 otázek a každá otázka má 5 možností, z nichž pouze jedna je správná. Za správnou odpověď jsou 2 body. Za nezodpovězenou nebo chybně zodpovězenou otázku je 0 bodů. Maximální počet bodů je 100. Test je zaměřen na gramatiku a obecnou slovní zásobu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 1. tyden semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.